Menu Close

Vjekovno bosnino prokletstvo nad napadačima Bosne

Autor: mr.sci. Nurija Omerbašić

Osnivač i Predsjednik „Instituta za mir i suživot civilizacija“, Sarajevo

 

I nikom Bosna nije kriva što ih je stiglo vjekovno Bosnino prokletstvo.

Svi su nepravdom prema Bosni, sami prizivali svoju propast.

 

VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO NAD NAPADAČIMA BOSNE

Država Bosna je čudna zemlja, za mnoge privlačna, ali za mnoge i tragična. U nepisanim predanjima umnih stanovnika Bosne, koja su se prenosila sa koljena na koljeno, evidentno je vjekovno Bosnino prokletstvo za sve one koji se ogriješe o Bosnu i na nju nasrnu sa zlim namjerama ili koji druge pomognu da ruše Bosnu.

Zbog vjekovnog Bosninog prokletstva nad svim napadačima Bosne, mnogi umni ljudi davno su rekli:BOSNA JE VJEČITA KONSTANTA, u Evropi i na  Balkanu je sve prolazno, samo je Bosna vječita“;

Ova nepisana predanja postala su nam uvjerljiva kad smo  istorijske činjenice o stradanju svih država i/ili naroda koji su kroz vijekove do danas bili nepravedni prema Bosni, doveli u vezu sa naučnim spoznajama o svemiru veličanstvenom.

 1. Planeta Zemlja je dio jedne cjeline, čiju ukupnost je sam Stvoritelj  nazvao Svemir veličanstveni. Naučnici su došli do spoznaje da je Svemir veličanstven sastavljen od preko 340 milijadi galaksija, a da svaka galaksija ima preko milijardu sunaca, sličnih našem suncu, te da oko svakog sunca kruže planete.

Sva ta nebeska tijela, u  preko 340 milijadi galaksija, svaka sa preko milijardu sunaca, stalno kruže brzinama i putanjama u koje ih je usmjerio Stvoritelj Svemira veličanstvenog.

Čitavo čovječanstvo na planeti Zemlji, skupa sa svom vojnom silom, nije u stanju da zaustavi ili da promijeni putanju ni jednom od bilon bilona nebeskih tijela, koje je stvorio i u vječitu putanju uputio Stvoritelj Svemira Veličanstvenog.

Sa takvom moći, Stvoritelj Svemira Veličanstvenog,  u času stvaranja, odredio je  da zemlja BOSNA ima iskonsku misiju da spaja narode i civilizacije na planeti Zemlji, a ne da razdvaja.

Tu spoznaju, da je, Stvoritelja Svemira Veličanstvenog, zemlji Bosnu odredio iskonsku misiju da spaja civilizacije, mi smo razotkrili, tražeći odgovor na pitanje: kako je moguće da je Bosna opstala, a da su svi napadači Bosne stradali ili bespovratno nestali?

Nestali su: Istočno i Zapadno Rimsko carstvo, Osmanska imperija, Austrougarska monarhija, nestalo je Napoleona, nestalo je Hitlera, nestalo je Velike Hrvatske, nestalo je Velike Srbije. Svi napadači Bosne su stradali i/ili  nestali, a Bosna je opstala.

Odgovor na pitanje: zašto su svi napadači na Bosnu stradali, a Bosna opstala do danas, našli smo kad smo doveli u uzročno-posljedičnu vezu četiri komponente i to;

 •  Istorijske činjenice o stradanju svih država i/ili naroda koji su kroz vijekove do danas bili nepravedni prema Bosni;
 • Naučno – ekspertim dokazanim otkrićima, u desetinama naučnih dokaza najeminentnijih svjetskih stručnjaka iz više naučnih oblasti, a tiču se naučnih spoznaja  otkrivenim  u Bosanskim piramidama, u Visokom kod Sarajeva;
 • Demografske i istorijske činjenice da je zemlja  Bosna vijekovima mjesto susreta civilizacija (judeizam, katoličanstvo, ortodoksno kršćanstvo i islam);
 • Dijelovi  svetih knjiga u kojima stoji: ” Da je Bog htio, mogao je sve ljude učiniti sljedbenicima jedne vjere, Stvorio ih je u različitim vjerama da se natječu u dobru”.

 

2. VJEKOVNI PLANETARNI POSTULATI VEZANI ZA ZEMLJU BOSNU

 Nakon dovođenja u uzročno-posljedičnu vezu, naprijed navedene 4 komponente, dolazimo do 4 vjekovna planetarna postulata, vezana za zemlju Bosnu, koje moraju poštovati svi na svijetu, kako bi se ispoštovala iskonska misija Bosne da spaja civilizacije.

Zašto? U svim svetim knjigama stoji da je kod Stvoritelja Svemira Veličanstvenog, na planeti ZEmlji najvažniji mir. Da bi se ostvario mir, civilizacije se moraju miješati radi upoznavanja. Za miješanje i susret civilizacija treba prostor u kome će se civilizacije susrećati, miješati, zajednički živjeti, upoznavati, kako bi mogli uvidjeti, da je mir i suživot bolji od ratovanja i ubijanja.

Taj prostor određen je zemlji Bosni, još u času rađanja planete Zemlje , određen je da bude zemlja Bosna, da bi Bosna vršila iskonsku misiju spajanja civilizacija.

2.1. PRVI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT vezan za zemlju Bosnu glasi: Zemlji Bosni je namijenjena iskonska misija da spaja civilizacije, a ne da razdvaja, da bi se civilizacije mogle takmičiti u dobru. Svi koji budu nepravedni prema Bosni, stići će vjekovno Bosnino prokletstvo.

 

2.2. DRUGI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULT vezan za zemlju Bosnu glasi: Bosna je u centru svijeta, Bosna mora ostati u centru svijeta, da se civilizacije sastaju i upoznaju u centru svijeta. Bosna se ne smije micati sa centra svijeta, ni na Zapad ni na Istok, da ne bi nastao potres svijeta, da bi Balkan, Evropa i Svijet ostali mirni.

Razlozi, zašto Bosna mora biti u centru svijeta, ZAŠTO SE NESMIJE PRIKLONITI NI ISTOKU, NI ZAPADU?

 • Pošto je iskonska misija Bosne je da spaja, a ne da razdvaja, jer samo onda kad spaja, Bosna može ostvariti iskonsku misiju, da se na tlu Bosne, na tlu izvora civilizacija, na tlu susreta civilizacija, na tlu centra planete zemlje, da se baš u Bosni,  civilizacije natječu u dobru;
 • U bosni je susret civilizacija, lijevo od Bosne je jedna civilizacija, a desno druga civilizacija. Ako bi se Bosna pomakla sa centra, to bi značilo da se priklonila više jednoj civilizaciji. Koliko se prikloni jednoj civilizaciji, za toliko bi bila odmaknuta od druge civilizacije, sa tim činom bi Bosna razdvajala, a ne spajala civilizacije, pa bi pomicanjem sa centra planete Zemlje, Bosna iznevjerila iskonsku misiju postojanja, da spaja, a ne da razdvaja civilizacije.
 • Ako se Bosna pomakne Zapadu ili Istoku, time bi iznevjerila iskonsku misiju da spaja, iznevjerila bi obavezu da bude sa svima podjednako bliska i da bude podjednako udaljena od svih.
 • Ne može se Bosna pomjeriti sa centra svijeta ni desno ni lijevo, a da ne dođe do potresa cijelog svijeta.

Kad je 1908. godine, Bosna bila aneksirana od Austrougarske, tim činom,  Bosna je bila pomaknuta sa centra svijeta na Zapad, pa je došlo do potresa cijelog svijeta, to je bio uzrok da počne Prvi svjetski rat.

Koristeći ovu prvu planetarnu mudrost, ali i planetarni zakon, da Bosna mora ostati u centru svijeta, Bosna je opstala , mada je napadana od mnogih carstava i imperija, ali su svi napadači Bosne nestali, a Bosna je opstala.

 Tito je takođe koristio mudrost i Prvi planetarni postulat vezan za zemlju Bosnu, da Bosna mora ostati u centru svijeta, pa se Tito nije priklonio ni Zapadu ni Istoke, i na toj mudrosti je opstala Titova SFRJ.

2.3. TREĆI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT  vezan za zemlju Bosnu glasi: Bosna mora biti jedinstvena, nedjeljiva, da bi se civilizacije mogle miješati, upoznavati i takmičiti u dobru na čitavom prostoru Bosne.

Bosna je u obliku srca, Bosna je srce Balkana, Evrope i Svijeta. Srce se ne može dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan, Evropa i svijet bili mirni.

 ZAŠTO BOSNA MORA OSTATI  CJELOVITA; NEDJELJIVA?

 Već smo rekli, da u svim svetim knjigama je stajalo da je Bog htio, mogao je sve ljude na planeti Zemlji stvoriti sljedbenicima jedne vjere, ali je stvorio u različitim vjerama da bi se natjecali u dobru. Znači, smisao postojanja različitih vjera je u potrebi da se svi natječu u dobru.

Znači, iskonska misija Bosne je da omogući sljedbenicima različitih vjera, da se takmiče u dobru. Da bi se mogli takmičiti u dobru, moraju se civilizacije na cijelom prostoru Bosne izmiješati, da bi se međusobno družili, da bi se međusobno upoznavalii, da bi mogli omjeravati svačiije dobro, da bi druge prestigli u dobru.

 Samo u cjelovitoj, nedjeljovoj Bosni, svi mogu živjeti gdje hoće, svi se mogu družiti sa svim, na cijelom prostoru Bosne.

Samo u cjelovitoj Bosni, može biti ostvarena iskonska misija Bosne da spaja, a ne da razdvaja, jer samo onda kad spaja, Bosna može ostvariti iskonsku misiju, da se na tlu Bosne civilizacije natječu u dobru;

 Drugo, a najvažnije, Bosna je u obliku srca, Bosna je srce Balkana, Evrope i svijeta. Srce se ne može dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan i Evropa i svijet bili mirni. Bosna mora biti jedinstvena, da Balkan Evropa i  svijet ostanu mirni.

Kad je po prvi put u istoriji Bosna podijeljena 1939. godine između Srba i Hrvata po sporazumu Cvetković-Maček, tada je po prvi put podijeljeno srce Balkana, po prvi put je podijeljeno srce Evrope i svijeta. Srbe i Hrvate je stiglo Bosnino prokletsvo, pa se bratski sporazum o pdjeli Bosne prtetvorio u najveće međusobno ubijanje (Jasenovac, Blajburg itd)

 

Pošto je ideja o prvoj podjeli Bosne, potekla i podržana od velikih svjetskih sila, prva istorijska podjela Bosne je uzrokovala Drugi Svjetski Rat.

 

Tito je koristio Treći vjekovni planetarni postulat i mudrost, da Bosna mora biti jedinstvena, pa je odlučio da ponovo integriše Bosnu, sa Prvim zasjedanjem ZAVNOBIH-a.

 

Nakon što je Bosna sastavljena, kad je Bosna ponovo objedinjena, počelo se nazirati kraj Drugog svjetskog rata. Ako  Evropa i svijet hoće da budu mirni, država Bosna i Hercegovina mora ponovo biti čitava.

Na osnovu, gore navedenih vjekovnih postulata Planete Zemlje, ali i istorijskih pouka Bosne, Tito je donio dvije bitne odluke: Prvo da Bosna i Hercegovina bude  jedinstvena i cjelovita, a drugu odluku da se (SFRJ) Titova Jugoslavija sa Bosnom u srcu, ne smije se prikloniti ni  Zapadu, ni Istoku,  da ostane neutralna, nesvrstana.  Zato je Tito osnovao POKRET NESTVRSTANIH DRŽAVA:

 

 2.4. ČETVRTI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT vezan za zemlju Bosnu glasi: U Bosni svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom, kao što su jednaki pred Bogom. Prevedeno, znači da mora postojati socijalna i bezbjedonosna pravda, koja  je suština i temelj svih vjera na svijetu, ako država želi opstanak, progres, a posebno mir.

Svi napadači Bosne koji nisu htjeli poštovati 4 vjekovna planetarna postulata vezana za Bosnu, stiglo ih je Bosnino vjekovno prokletstvo.

 

Zašto je Bosni određena iskonska misija spajanja civilizacija. Stvoritelju Svemira veličanstvenog je na planeti Zemlji najvažniji mir. Božiji pozdrav je mir svima ili selamu alejkum. Da bi se ostvario mir, narodi i civilizacije se moraju susrećati, upoznavati, da bi se mogli takmičiti u dobru. Da bi se susreli, mora biti određen prostor za susret civilizacija. Za sustret civilizacija Stvoritelj Svemira veličanstvog je odredio da to bude Bosna. Zašto?

Dokaz da je zemlja Bosna određena od stvoritelja svemira veličanstvenog da na prostoru čitave Bosne civilizacije susreću, da bi se upoznaale i  da bi se civilizacije takmičile u dobru, POMOGLA su nam naučno-ekspertna otkrića u bosanskim piramidama.

3. KOJA SU NAUČNO-EKSPERTNA OTKRIĆA U BOSANSKIM PIRAMIDAMA:

Na  istoj ovoj web stanici, pod naslovom: NAUČNO-EKSPERTNA OTKRIĆA U BOSANSKIM PIRAMIDAMA, dati su detaljniji opsi, a u ovom tekstu navodimo samo najkraće:

 • Bosna izvor civilizacije. Naučno je dokazano da su Bosanske piramide najstarije građevina na svijet, stare preko 000 godina, koje je su gradili Bosanci, stanovnici Bosne. To je dokaz da je Bosna izvor civilizacije na planeti Zemlji, nakon posljednjeg ledenog doba.  
 •  U Bosanskim piramidama su dokazi o kontinuitetu civiizacije:
  • Bosanci su prije hiljade godina poznavali tehnologiju spravljanja betona koji je tvrđi od današnjih betona;
  • Bosanci su od prije hiljade godina poznavali tehnološki postupak proizvodnje ultrazvuka, korištenjem negatine energije podzemnih voda,  koja se uz pomoć kristala i drugih mineralnih supstanci, transformiše u ultra zvuk, u određenom ambijentu, podzemnih hodnika, na piramidnim energetskim tokovima .
  •  U Bosanskim piramidama su pronađeni uklesani tekstovi riječi, rečenica, znači Bosanci su imali pismo;
 • U Bosni je čovječanstvu na planeti Zemlji, prvo otkrivena JEDNA OD DVIJE ŽIVE VODE na svijetu. Japanski naučnik  Masaru Emoto je u svojim naučnim istraživanjima o vodi, došao do naučnog otkrića da na planeti Zemlji postoje, do sad otkrivena samo dva izvora živih voda i to: jedna živa voda je u Meki, po menu „ZEM-ZEM“, a druga u Bosanskim piramidama.
 •   U BOSNI JE ENRGETSKO SREDIŠTE PLANETE ZEMLJE. Sve piramide svijeta su umrežene u MREŽU sa energetskim silnicama. Naučno je dokazano da je Evropski kontinent ključno energetsko središte planete Zemlje, sa 7 čvorišta naučno nazvanih „čakre“,  a najbitnija čakra je u Bosanskim piramidama. To je dokaz da je u Bosni energetsko središte planete Zemlje.

Navedena naučno-ekspertna otkrića  u bosanskim piramidama su obesmislili i uništili Darvinovu (CHARLES DARWIN) teoriju evolucije po kojoj je čovjek postao od majmuna.

Sve one koji ne budu poštovali sva 4 vjekovna planetarna postulata vezana za zemlju Bosnu, koji budu ometali Bosnu da vrši svoju iskonsku misiju spajanja civilizacija, stići će ih vjekovno Bosnino  prokletstvo.

U nastavku iznosimo stradanje pojedinih naroda i/ili država, koje je pisana istorija zabilježila, ali mi to stradanje naroda, po prvi put dovodimo u uzročno-posljedičnu vezu sa vjekovnim Bosninim prokletstvom, zbog nepravdi prema Bosni i prema narodu Bosanci.

 

 

4. VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO STIGLO JE ZAPADNO I ISTOČNO

RIMSKO CARSTVO

Imperator Car Teodosije je 375. godine podijelio na Rimsko carstvo na Istočno – ortodoksno i Zapadno – katoličko rimsko carstvo. Granica između dva nova carstva je povučena na Bosni sa sjevera na jug. Kod podjele Rimskog carstva, Car Teodosije je priznao Bosni posebnu duhovnu posebnost. Car Teodosije je izuzeo Bosnu od  pravila, da onom kome pripada teritorija, onom pripada i religija, priznajući tako Bosni vjersku i kulturnu posebnost.

Tako je Bosna, podjelom Rimskog carstva,  izronila u DUHOVNU SAMOSTALNOST. Tako je sićušna Bosna, kao slamka među vihorima, bila smještena između dva moćna carstva, između Istočnog Rimskog carstva i Zapadnog Rimskog carstva, pritiješnjena, slaba, ali pravedna.

Zbog svoje posebne duhovnosti i svog zasebnog  moralnog puta, nakon osamostaljenja, a poslije doba Cara Teodosija, državu Bosnu su vijekovima napadali i sa Zapadnog Rimskog carstva i sa Istočnog Rimskog carstva, sa željom da im se prikloni. Bosna se nije hjela prikloniti ni Zapadnom, a ni Istočnom Rimskom carstu, ostala je NESVRSTANA, sa željom da spaja civilizacije, a ne da razdvaja.

Sa takvom mudrošću, Bosna je opstala, a vjekovno Bosnino prokletstvo je stiglo i moćno Zapadno carstvo i moćno Istočno Rimsko carstvo, pa su propali i Zapadno i Istočno Rimsko carstvo, zato što su ometali da Bosna vrši iskonsku misiju spajanja. Na tim spoznajama, država Bosna je opstala i postala najveća država na Balkanu, što se vidi iz mape iz vremena vladavine Kralja Tvrtka 1391. godine, koji je bio krunisani Kralj države Bosne.

Važno je napomenuti da karta Kraljevine Bosne iz 1391, prikazuje Bosnu, kao posebnu duhovnu tvorevinu, sa svojom državom, najjačom u regionu, svojom kulturom, svojim Bosanskim jezikom, svojim pismom „Bosančica“, na Bosančici je napisana Povelja Kulina Bana, svojim novcem, i sa svim ostalim obilježjima državnosti.

Mapa broj:1.

                                       Mapa države Bosne i Balkan iz 1391. godine.

Što je najbitnije, to je bilo prije dolaska Otomanskog carstva na te prostore, pa je i tada Bosna imala svoje posebne duhovnosti, koje je godinama njegovala i branila, a koje su bile drugačije od susjedne Srbije i Hrvatske. Znači da duhovne posebnosti države Bosne nisu nastale sa dolaskom Osmanskog carstva na prostore države Bosne, kako neki nastoje lažno podmetnuti Bosni, da su Turci donijeli posebnu duhovnopst u Bosnu.

Hrvatska je potpala pod ropstvo Mađara 1097. godine  ostala pod ropstvom sve do 1918. godine, a Raška, pretječa današnje Srbije potpala je pod ropstvo Osmanskog carstva 1389 godine i ostala do 1913. godine kad su zadnji dijelovi oslobođeni.

Osmansko carstvo je okupiralo Bosnu 1463. godine, pa su to dokazi da su Hrvatska i Srbija bile okupirane i  porobljene, daleko prije Bosne, te da nema Bosnine krivnje što su Hrvatska i Srbija okupiranje od drugih većih i jačih nacija.

 

5. PRVO VJEKOVNO PROKLETSTVO BOSNE NAD HRVATSKOM

Nakon propasti Zapadnog Rimskog carstva,  Hrvatska je dobila samostalnost i postala slobodna i nezavisna srednjovjekovna država od 925. godine, kada je krunisan Kralj Tomislav.

Nakon samostalnosti, Hrvatska je nastavila da napada Bosnu sa zapada, pa je PRVO vjekovno Bosnino prokletstvo stiglo Hrvatsku, kad je u bitci sa Mađarima 1097. godine, pogubljen Hrvatski kralj  Petar Svačić.

 Zbog namjere i pohoda na Bosnu sa željom da porobi zemlju Bosnu, Hrvatska je prouzrokovala vjekovno Bosnino prokletstvo, pa je Hrvatska porobljena od moćnijih nacija.  Od  1097. godine, Hrvati su potpali pod ropstvo Mađara i pod ropstvom  Austrije i Mađarske i ostali cca 821 godinu,  sve do 1918. godine.

Svo to vrijeme, današnja Hrvatska u ovim granicama nije postojala, bila je raskomadana. Tek 1918. godine, nakon raspada Austrougarske, 3 pokrajine – dijelovi današnje Hrvatske ušle u Prvu Jugoslaviju i to Dalmacija, Hrvatska i Slavonija. Istra i neka ostrva na Jadranskoj obali, ušli su u sastav Hrvatske tek u 1944. godini. Radi pojašnjenja  mlađim generacijama, u vrijeme 821 godinu ropstva, naziv Hrvatska bio je samo za jednu od pokrajina današnje Hrvatske.

 

6. PRVO VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO NAD SRBIJOM (nekada zvanom Raška)

Nakon propasti Istočnog  Rimskog carstva, kao srednjovjekovna država Srbija je postala slobodna 1217. godine krunisanjem kralja Stefana Prvovjenčanog.

Pošto je postala nezavisna, Srbija je jedno vrijeme napadala srednjovjekovnu Bosnu sa istoka, čime je uzrokovala da je PRVO vjekovno Bosnino prokletstvo stiglo srednjovjekovnu Rašku (današnju Srbiju) 1389. godine, kad je u bitci na Kosovu Polju  pogubljen Knez Lazar.

Od te 1389. godine,  Raška (današnja Srbija), zbog želje da porobi zemlju Bosnu, prouzrokovala je vjekovno Bosnino prokletstvo, pa je Srbija porobljena od Osmanskog carstva i cca 550 godina ostala pod ropstvom (Osmanskog carstva (Turaka). Prvi dijelovi Srbije (današnja Šumadija) oslobođeni su od Osmanskog carstva  tek u 1817. godini, a zadnji dijelovi današnje Srbije oslobođeni su od Osmanskog carstva tek u 1913. godini.

Hrvatska je potpala pod ropstvo Mađara 1907. godine, a Raška (današnja Srbija) potpala je pod ropstvo Osmanskog carstva 1389. godine, a tek  1463. godine, Osmansko carstvo je okupiralo Bosnu. To su dokazi da su Hrvatska i Srbija bile okupirane, porobljene, daleko prije Bosne, te da nema Bosnine krivnje što su Hrvatska i Srbija okupirane od drugih većih nacija. Krivnja Srbije i Hrvatske je u nepravdi prema zemlji Bosni, zbog čega su prouzrokovale vjekovno Bosnino prokletstvo.

 

7. VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO NAD OSMANSKIM CARSTVOM

Osmansko carstvo je okupiralo Bosnu 1463. godine, zauzimanjem tadašnje prijestonice Bobovac, u vrijeme kad je Bosna bila najjača država na Balkanu, ali se nije mogla oduprijeti moćnoj Otomanskoj   vojsci  od 150.000 vojnika sa kojima je Sultan Fatih pokorio državu Bosnu.

Država Bosna je i pod Osmanskim carstvom bila cjelovita i imala poseban status u carstvu.

Međutim, nametanjem sve većih obaveza Bosancima, od strane Osmanskog carstva, i kad su te obaveze postale nepodnošljive, dolazi do otpora prema Osmanskom carstvu, koje je kulminiralo bitkom na granici tadašnje Bosne, na Kosovu 1834. godine. (Podsjetimo se da je prva bitka na Kosovu bila 1391. godine između Srba i Turaka, kad su Srbi izgubili bitku i carstvo).

U ovoj drugoj bitci na Kosovu 1834 godine, borili su se Bosanci  protiv Turaka. Pošto se Turci nisu nadali jakom otporu, Turci su izgubili tu bitku. Nakon  cca godinu dana, došlo je do treće bitke na Kosovu, u kojoj su na jednoj strani bili Turci i Srbi iz Srbije protiv Bosanaca iz Bosne .

Kao nagradu za pomoć na strani Osmanlija-Turaka, a protiv Bosanaca,  sultan, kao nagradu, daje Srbiji dio Bosne do desne strane rijeke Drine. Osmanlije dobivaju bitku, ali vjekovno Bosnino prokletsvo se nadvija nad Osmanlijama i  Osmansko carstvo se ruši.

 

8. VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO STIGLO JE AUSTROUGARSKU MONARHIJU.

Poslije rušenja Osmanskog carstva, Austro-Ugarska monarhija  1878 godine dobija protektorat nad državom Bosnom. U okviru Austrougarske monarhije, država Bosna je ostala cjelovita i imala je poseban status,  zvanično ne pripadajući ni Austriji ni Ugarskoj, nego dobiva status treće zemlje unutar Monarhije (corpus separatum) sa imenom Bosna.

Austrougarska monarhija je učinila višenepravde prema državi Bosni i Bosanskom narodu:

Prva nepravda  Austrougarske Monarhije prema državi Bosni je što je promijenila ime države Bosna.  Austrougarska u naziv države Bosna dodaje drugu riječ Hercegovina, pa umjesto samo država Bosna, po prvi put nastaje ime država Bosna i Hercegovina.

 

Druga nepravda Austrougaske Monarhije prema državi Bosni i Bosancima je u činjenici da je Austrougarska ukinula Bosanski jezik, koji je najstariji jezik na Balkanu. Još u doba Kulina Bana postojao je Bosansko-Talijanski riječnik.  Bosanski jezik je ukinut na perfidan i podmukao način

Austrougarska monarhija, odnosno  Guverner Bosne, (Kallay von Benjamin je sramn) prvo  je nagovarao Bosanace da se pišu Bošnjaci, pod izgovorom da bi Bošnjaštvo bio zajednički identitet Bosanaca svih vjera. Kad su Bosanci izlamske vjere pristali da se svrstaju u vjersku skupinu Bošnjaci, tada su Bosanci katoličke i pravoslavne vjere se poistovjetili sa Hrvatima iz Hrvatske i Srbima iz Srbije, pa se niko nije pisao Bosanci, tada Austrougarska monarhija ukida BOSANSKI jezik, jer se niko ne izjašnjava Bosanci.

Istom naredbom o ukidanju bosanskog jezika, Austrougarska monarhija je naredila da se službeni jezik ubuće naziva srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski. Austougarska je tada bila najveća svjetska sila, ali i zemlja sa najvećim znanjem iz svih oblasti, pa Bošnjake nije tretirala kao narod.

Bošnjaci su smatrani niko i ništa, pošto su postojali, a nisu uzeti u obzir kao da i ne postoje, kad je Car određivao   naziv  službenog jezika.   Ovo je opomena svim koji se pišu Bošnjaci, da se pod hitno trebaju vratiti svom autohtonom nazivu naroda Bosanci.

 

Treća  nepravda Austrougarske prema državi Bosni, bila je promjena imena države Bosne u novi naziv države, dodavajući u ime državi i ime jedne od pokrajina, ime Hercegovine, pa je po prvi put država Bosna preimenovana u ime Bosna i Hercegovina.

 

Četvrta  nepravda Austrougarske prema Bosni, bila je ANEKSIJA BOSNE 1908. godine, čime je država Bosna pomjerena iz centra svijeta, pomjerena iz centra rađanja civilizacija, pomaknuta je država Bosna iz centra susreta civilizacija, pomaknuta je država Bosna ka zapadu, u Evropu.

Pomjeranjem države Bosna u Evropu je pomicanje sa centra svijeta, a centar svijeta se ne može pomaći bez potresa cijelog svijeta, što je prouzrokovalo Prvi svjetski rat i izazvalo prokletstvo Bosne nad Austrougarskom monarhijom koja se raspala.

Mapa broj:2.                                                                                                                     Mapa države Bosne i Balkan iz 1391. godine.

Tako je Austrougarska sa više nepravdi napakostila državi Bosni i Bosancima, ali je na sebe navukla vjekovno  Bosnino prokletstvo, pa je Austru-Ugarska monarhija raspala i nestala, a država Bosna ostala.

Raspadom Austrougarske, nastala je Prva Jugoslavija.  Bosna je bila dio prve Jugoslavije koja nije bila priklonjena ni Isatoku ni Zapadu. U Prvoj Jugoslaviji Bosna je bila cjelovita; sadašnju Hrvatsku su tada činile 3 pokrajine: Dalmacije, Hrvatska i Slavonija, a Istra je tada bila u sastavu Italije. Sadašnju Serbije činile su dijelovi: Banat, Bačka i Baranja, zatim Sjeverna Srbija i Južna Srbija. Vidi mapa broj: 3.

Mapa broj:3.

Mapa pokrajina koje su ušle u Prvu Jugoslaviju 1918. godine

 

9. DRUGO BOSNINO VJEKOVNO PROKLETSTVO NAD SRBIJOM I HRVATSKOM

Nakon završetka Prvog svjetskog rata, formirana je Država Srba, Hrvata i Slovenaca, u koju su ušle sve oblasti južnoslovenskih naroda koji  su bili pod Austrougarskom i država Srbija , južno od rijeka Save i Dunava, koje nisu bile pod Austrougarskom monarhijom.

Država je u imenu preimenovana u Kraljevinu Srba , Hrvata i Slovenaca i zatim ponovo premimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju. Bitnije od promjena imena, je činjenica da je došlo do ukidanja državnih granica država koje su ušle u sastav Kraljevine Jugoslavije i stvaranja 33 oblasti, a iza toga , formirano je 9 banovina, pri čijem formiranju su po prvi put izbrisane istorijske granice država, pa i granice države Bosne.

Kod Hrvata je pokrenut otpor protiv promjena granica, pa su željeli da objedine sve prostore koji su smatrali Hrvatskim prostorima. Nastao je problem, nazvan „HRVATSKO PITANJE“.

Sporazumom CVETKOVIĆ-MAČEK iz 1939. godine,   razriješeno je „HRVATSKO PITANJE“, jer je po sporazumu prostor države ponovo izmijenjen, stvaranjem „BANOVINE HRVARTSKE“ , kojom su svi Hrvatski prostori u toj državi objedinjeni u jedan „Hrvatski prostor“, što se vidi iz mape br.4.

Stvaranjem Banovine „Hrvatske“,  prostor Bosne i Hercegovine je podijeljen između Srba i Hrvata, slično podjeli po Dejtonskom sporazumu na Republiku Srpsku i Federaciju Bosne  Hercegovine.

Hvatima je pripalo dio Bosne otprilike koji je po Dejtonskom ustavu pripao Federaciji BIH, a Srbima je pripao dio koji je sad pripao Republici Srpskoj.

Iz Mape broj: 4. Vidi se da je stvaranjem Banovine Hrvatske (prostor ofarban u roze boji), Bosna podijeljena na dio koji je pripao Banovini Hrvatskoj, što je bribližno sadašnjem prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i dio koji je pripao prostoru koji je ostao pod kontrolom Srba (prostor ofarban u crvenoj boji)koji je sličan  prostoru današnjeg entiteta Republika Srpska.

Bitno je navesti da je ostatak prostora države Republike Bosne i Hercegovine, izvan Banovine Hrvatske, bio jedinstven prostor sadašnjeg entiteta Republika Srpska, objedinjen sa prostorom:  sadašnje Republike Srbije, Republike Makedonije,  Republike Crne Gore i nekada autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Mapa broj: 4.

 Mapa podijljene Bosne stvaranjem Banovine Hrvatske iz 1939. godine       

 

Ipak, tako jedinstven prostor pod kontrolom i dominacijom Srba,  nije bio garant za Srbe da na prostoru Bosne ne stradaju od drugih naroda, što treba da bude pouka da osnivanje entiteta Republika Srpska i spajanje entiteta Republike Srpske i Srbije ne bi bio  garant opstanka Srba, već može da bude uzrok novog najvećeg stradanja Srba u istoriji.

 

Ono najgore, ali i najbitnije za pouku, jeste činjenica da se sloga između Srba i Hrvata oko podjele države Bosne, ovaj put dogovor „Cvetković-Maček“ oko podjele Bosne, pretvorila u najveće međusobno ubijanje Srba i Hrvata. Tako Srbi iznose podatke da su Hrvati, samo u Jasenovcu pobili cca 700.000 Srba, plus stradanje Srba u ostalim mjestima stradanja. Hrvati pak,  iznose svoje cifre o masovnom ubijanju Hrvata od strane Srba ( stradanja Hrvata u Lici, Blajburg i ostala stratišta).

 

Mi ne stojimo iza tačnosti broja stradalih Srba i Hrvata u međusobnim ubistvima, ali iznosimo to kao pouku  da vjekovno Bosnino prokletstvo može stići sve one koji budu dijelili i napadali državu Bosnu.Bosnu mogu privremeno podijeliti, ali to dugo ne mogu zadržati.

 

Iz Mape broj: 5. može se vidjeti  da je napadom Hitlera na Jugoslaviju,  teritorija sadašnje Republike Srbije bila razdijeljena između država: Njemačke, Hrvatske, Mađarske,  Bugarske i Albanije.

 

Takođe, iz mape br.5. može se vidjeti da je Hrvatska imala naziv Nezavisna država Hrvatska (NDH), ali je NDH praktično bila podijenjena: na dio koji je Njemačka aneksirala,  na dio koji je Njemačka okupirala, na dio koji je Italija aneksirala sebi, na dio koji je Italija okupirala. Nezavisna hrvatska država nije bila nezavisna ni na jednom pedlju države. Hrvatski prostori su anektirani i okupirani naroda koji su  jači od Hrvatske (Italijani i Nijemci), a samo je prebačena odgovornost na Hrvate za sve što je urađeno na prostorima koji su navodno dati Hrvatima, tuđi prostori, koje Hrvati nisu mogli zadržati.

Mapa br.5.

                                                  Rušenje država: Hrvatske i Srbije 1941-43

Iz ovakve popdjele Hrvatske i Srbije, Srbi, Hrvati i Bosanci, morali bi izvući vječitu pouku da je opstanak, spas i progres naroda Hrvata, Srba i Bosanaca svih vjera, u međusobnoj odbrani od drugih, brojnijih i moćnijih nacija.

 

  

10. TREĆE VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO NAD SRBIJOM I HRVATSKOM

 

Treće Bosnino prokletstvo je stiglo Srbiju i Hrvatsku, zbog agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godine.

Agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu u 1992-1995. godine, izvršile su prvo Savezna republika Jugoslavija u kojoj su tada bile samo Srbija i Crna gora, a potom je na Republiku Bosnu i Hercegovinu agresiju izvršila i Republika Hrvatska.

Agresiji je predhodio dogovor Predsjenika Srbije Slobodana Miloševića i predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, oko podjele prostora Republike Bosne i Hercegovine, u gradu zvano Karađorđevo, u Srbiji.

 

Kao i prvi sporazum „Cvetković-Maček“ oko podjele Bosne, tako je  i drugi istorijski „bratski“ dogovor Srba i Hrvata Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana,  oko podjele Bosne, preokrenuo se u najveće međusobno ubijanje. Najmasovnija ubistva su bila u operaciji „Oluja“ , stradanja u Vukovaru, ali i međusobna stradanja na prostorima Republike Bosne i Hercegovina.

 

Pored navedenog, uz naše veliko žaljenje za nevolje koje je pretrpjelo i još trpi stanovništvo Srbije i Hrvatske, moramo istaći i činjenice o vjekovnom Bosninom prokletstvu nad Srbijom i Hrvatskom, a što se ogleda u sljedećem:

 

 • Prvo, političari u Srbiji i Hrvatskoj su uništili privredu do mjere da je nastalo neviđeno siromaštvo širokih društvenih slojeva stanovništva, kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj.

 

Pljačku sopstvenog naroda u Republici Srbiji, ali i u entitetu Republika Srpska, srbijanski političari su pokušali zamagliti pričom o najvećoj navodnoj brizi srpstva za Srbe u entitetu Republika Srpska.

 

Hrvatski političari su pljačku hrvatskog naroda u Republici Hrvatskoj, ali i na prostoru Republike Bosne i Hercegovine, na kom prostoru su imali vlast Hrvati, branili navodnom najvećom brigom Hrvata za svoj, hrvatski narod u „Herceg-bosni“.

 

 • Drugo, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu zbog navodne brige za povećanje životnog prostora Srbima u Srbiji i Hrvatima u Hrvatskoj, otimanjem prostora Republike Bosne i Hercegovine,  dovela je do odlaska-iseljavanja Srba iz Srbije i Hrvata iz Hrvatske, pa su im i njihovi prostori ostali pusti, bez stanovništva;

 

 • Treće, nakon agresije na državu Republiku Bosnu i Hercegovinu, u Srbiji i u Hrvatskoj je utvrđen izraženo mali priraštaj stanovništva, zbog malog broja rađanja djece, pa uz iseljavanje, prijeti nestanak i Srba u Srbiji i nestanak Hrvata u Hrvatskoj.

 

 • Srbi su osnovali Republiku Srpsku na dijelu prostora države Bosne i Hercegovine da bi „spasili Srpski narod“. Postigli su paradoks, da se broj Srba u Republici Srpskoj smanjio u periodu za 25 godina postojanja, a u vrijeme ropstva Srba pod Turcima, za period od preko 500 godina povećao se broj Srba. Ispada da je bolje bilo Srbima za vrijeme ropstva cca 550 godina pod Turcima, nego u državi Republici Srpskoj za 25 godina, u kojoj svu vlast imaju samo Srbi.

 

 • Istina je da se iz Bosne i Hercegovine iseljavaju i Bosanci svih vjera, ali je to iseljavanje nešto manje i posljedica je katastrofalne politike vladanja zadnjih 25 godina, ali i Bosnino prokletstvo nad svim narodima u Bosni, što trpe nepravdu vladajućih struktura nad sopstvenim narodom.

 

Dokazi Trećeg vjekovnog Bosninog prokletska nad Srbijom su još sljedeći:

 

Posljedice Trećeg vjekovnog Bosninog pokletstva nad Srbijom zbog dogovora Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana o međusobnoj podjeli Bosne, su još sljedeći:

 • Nestalo je države „Srpske krajine“, a iz Hrvatske je nestalo većina Srba;
 • Došlo je do priznavanja Kosova od najvećih država svijeta;
 • Srbiju su pogodile ledene kiše, snijeg u junu i nezapamćene poplave, a naročito poplave u 2014. godini;
 • Sada je corona pandemija najveća OPOMENA, da posljedice corona virusa il novog strašnijeg virusa mogu biti  neprevidive i fatalne, ako se ne otklone nepravde prema zemlji Bosni

 

Dokazi Trećeg vjekovnog Bosninog prokletska nad Hrvatskom su još sljedeći:

 • Hrvatsku su pogodile ledene kiše,
 • Po prvi put pojava tornado-pijavice na Jadranskoj obali, koja nije nikad postojala prije agresije Hrvatske na državu Republiku Bosnu i Hercegovinu;
 • Zadnjih godina Hrvatsku su okupirale stjenice i komarci, koje tjeraju turiste,
 • Uz veliko žaljenje stradanja naroda, zadnji zemljotresi u Hrvatskoj su dio vjekovnog Bosninog prokletstva nad napadačima Bosne.
 • Na sve nevolje, Corona pandemija je OPOMENA, da posljedice corona virusa ili novog strašnijeg virusa, mogu biti neprevidive i fatalne, ako se ne otklone nepravde prema zemlji Bosni

 

Ovo su najvidljiviji dokazi vjekovnog Bosninog prokletstva nad Srbijom i Hrvatskom, bez krivnje Bosne, zbog agresije, a potom podjele Republike Bosne i Hercegovine, na entitete i kantone.

 

Treće vjekovno Bosnino prokletsvo nad Srbijom i Hrvatskom još traje, i trajat će sve dok Srbija i Hrvatska ne ostave na miru Bosnu, sve dok Hrvatska i Srbija ne omoguće da Bosna postane jedinstvena, cjelovita, da se na cijelom prostoru narodi i civilizacije mogu susrećati, upoznavati i takmičiti se u dobru, a prestati se takmičiti u zlu.

 

Tek kada Bosna  počne vršiti svoju iskonsku misiju spajanja civilizacija unutar Bosne, tada će se to takmičenje u dobru na prostoru Bosne,  prenijeti na čitav Balkan. Tek tada Srbija i Hrvatska mogu očekivati spas od Corona pandemije i spas od ostalih nevolja koje ih sustižu sa svih strana.

 

Opstanak, progres i spas naroda: Hrvata, Srba i Bosanaca svih vjera, je u međusobnoj odbrani od jačih nacija. Zato je rađanje DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države BOSNE, nužnost i potreba, više Srbiji i Hrvatskoj nego Bosni, kako bi se izbjegla prijetnja nestanka država Hrvatske i Srbije, u ovim granicama koje sada imaju ili da ponovo odu pod vjekovno ropstvo drugih moćnijh nacija.

 

Republika Hrvatska ne može dugo opstati u ovim granicama, jer je pozato da je Istra i neka ostrva na Jadranu u okviru Hrvatske tek od 1943 godine, a da su sva vremena bili pod Italijom, koja pretenduje i na Istru i na čitavu jadransku obalu. Mađarska pak pretenduje na dijelove Hrvatske, a Orbanova mapa Mađarske uključuje čak i Dalmaciju.

 

Republika Srbija ne može dugo opstati u ovim granicama, jer je poznato da je  Vojvodina tek od 1918 godine u okviru Srbije,  a čitavu istoriju, od pamtivijeka Vojvodina je bila pod drugim državama. Mediji su prenijeli 06.05.2020. godine Orbanovu mapu države Mađarske, koja uključuje Vojvodinu.Na prostor sadašnje Srbije pretenduju i ostale susjedne države.

 

Sa državnim patriotizmom Bosne, Bosna bi presla biti  objekt, već bi postala subjekt. Bosna bi prestala biti RAZLOG neprijateljstva između Srbije i Hrvatske, čime bi prestalo vjekovno neprijateljstvo Srbije i Hrvatske zbog želje da svaka uzme Bosnu samo za sebe. Bosna bi postala centrifuga spajanja Srbije, Hrvatske i Bosne, radi odbrane od jačeg zajedničkog neprijatelja.

 

 Pošto za period od 1.000 godina Srbija i Hrvatska nisu uspjele prigrabiti Bosnu samo za sebe, znači da i za budućih 1.000 godina neće u tome uspjeti. Kad god su Bosnu htjeli porobiti, bili su porobljeni od drugih, jačih (Hrvati su 821 godinu bili pod Mađarima i Austrijancima, od 1097.g. do 1918.godine, a Srbi cca 550 godina su bili pod Turcima od 1389.godine do 1913.godine kad su posljednji dijelovi oslobođeni).

A kad su se Srbija i Hrvatska dogovorile oko podjele Bosne, po sporazumu Cvetković-Maček 1939. godine, i po sporazumu Tuđman-Milošević 1992. godine, stiglo ih je vjekovno Bosnino prokletstvo pa su  Srbi i Hrvati  doživjeli najveće međusobno ubijanje (Jasenovac,  Blajburg, Operacija Oluja, Vukovar…)

 

Kao zaključak, kao pouku i poruku za sve buduće generacije, Srbija i Hrvatska moraju ubuduće svoje nove generacije od predškolskog doba pa nadalje, učiti da u Bosnu ne smiju dirati, kao u zjenicu oka svoga, ako hoće mir, napredak i prosperitet u svim oblastima života.

 

 

11. BOSNINO PROKLETSTVO NAD VJERSKOM SKUPINOM BOŠNJACIMA

ZBOG NAPUŠTANJA AUTOHTONOG IMENA NARODA BOSANCI,

 

Bosnino vjekovno prokletstvo je stiglo i stanovnike Bosne, koji su pristali na prevaru da se odreknu autohtonog imena naroda Bosanci, a da pristanu na prevaru da se počnu nazivati po vjerskoj skupini Bošnjaci.

U svim svetim knjigama stoji da je kod Stvoritelja Zemlje i Svemira Veličanstvenog, na planeti Zemlji, najvažniji mir. Božji pozdrav je MIR SVIMA (Selamu alejkum). Da bi se mir uspostavio,  civilizacije se moraju susrećati , miješati, upoznavati i takmičiti u dobru. Za susret civilizacija, potreban je prostor. Taj prostor za susret civilizacija, Gospodar svjetova je  odredio zemlju Bosnu još pri stvaranju planete Zemlje. Zato se mora čuvati naziv zemlje Bosne, a naziv zemlje Bosne bit će sačuvan samo onda ako se sačuva naziv naroda Bosanci koji žive u zemlji Bosni. Bez naroda Bosanci nema Bosne!

 

Sa nazivom Bosanci se ne smije poigravati, jer se stim poigrava sa Božijom odredbom. Bošnjaci su izazvali Božiju srdžbu na sebe jer odricanjem od autohtonog imena naroda BOSANCI, odriču se od identiteta matičnog naroda Bosanci, pa država Bosna ostaje bez naroda nazvan Bosanci, čime se uništava i naziv zemlje Bosne. Danas se pola Bosne privremeno naziva entitet Republika Srpska, a ako se „BOŠNJACI“ ne otrijezne, može Bog prepustiti „BOŠNJAKE“ još jednom fizičkom genocidu.

 

Pošto su Bosanci islamske vjere svojom voljom napustili autohtoni naziv Bosanci, tada su se Bosanci katoličke vjere radije poistovjetili sa Hrvatima iz Hrvatske, nago sa vjerskom skupinom bošnjaci, a Bosanci pravoslavne vjere su se radije poistovjetili sa Srbima iz Srbije, nego sa vjerskom skupinom  bošnjaci.

 

Tako je država Bosna ostala bez ijednog naroda koji se naziva Bosanci, što znači da je u Bosni nestao narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za Bosnu. Tako je država Bosna,  postala NIČIJA ZEMLJA. Znači, vjerska skupina BOŠNJACI su učinili zamlju Bosnu NIČIJOM zemljom.

 

Prihvatanjem kovanice od prva dva slova Bosne  „BO“ plus „ŠNJACI“, a odricanjem od autohtonog imena naroda Bosanci, bošnjaci su se odvojili od imena zemlje porijekla,  od države Bosne, odvojili se od maternjeg jezika Bosanskog jezika, sami su isčupali svoj korijen postanka u Bosni,  odvojili su se od pisma Bosančica, pa su s tim izgubili svoj identitet autohtonog naroda Bosanci, slavne istorije, koji su svojom mudrošću nadživjeli imperije i carstva. S tim su „Bo“ plus „ŠNJACI“ izgubili mudrost slavnih predaka, izgubili su sve, pa i dušu. Gubitkom duše, gubitkom identiteta, gubitkom mudrosti, postali su lak plijen za gubitak i tijela, postali su meta 11 genocida u kontinuitetu. Sve dok BOŠNJACI ne vrate mudrost i dušu, to znači dok ne vrate autohtoni naziv BOSANCI, bit će meta novom fizičkom genocidu u kontinuitetu.

 

Zato je besmisleno da vjerska skupina BOŠNJACI, pišu o kontinuitetu genocida nad Bošnjacima, pa u tome samo vide krivnju Srba, a ne vide svoju krivnju.

 

Promotori bošnjaštva su odgovorni za blamažu Bosanaca kao naroda! Promotori bošnjaštva se igraju s bosanskim nacionalnim dostojanstvom!  Promotori bošnjaštva  izlaže ruglu našu, teško stečenu državu! Promotori bošnjaštva  narušavaju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne. Promotori bošnjaštva vrijeđaju osjećaje svih mudrih Bosanaca, koji su sa svojom mudrošću doveli sićušnu Bosnu da danas Bosna postoji, da Bosna nadaživi imeperije i carstva, koji su zaredom svi stradali ili nestali, a Bosna još postoji.

 

Najteži zločin PROMOTORA bošnjaštva nad svojim narodom, Bosanci, je vrijeđanje svojih predaka kao da nisu bili dovoljno pametni, čak dotle, da ne znaju da im je etnička pripadnost (identitet) narod Bosanci, da im je nacionalni identitet Bosanci, kao što je za Hrvate u Hrvatskoj etnička pripadnost Hrvati, a nacionalnost takođe Hrvati.

 

Vrijeđati svoje pretke Bosance, koji su sa svojom mudrošću nadživjeli imperije i carsta i uspjeli dovesti sićušnu Bosnu da danas postoji, a da su svi napadači Bosne stradali , a danas ih vrijeđati, da kolektivno ne znaju, da im je etnička pripadnost Bosanci i da ne znaju da im je nacionalni identitet Bosanci, zaista je nedopustivo od svakog pojedinca koji ima moralne savjesti i ljudskog dostojanstva. Takva blamaža naroda Bosanci je dalje nedopustiva!

 

Svim promotorima bošnjaštva treba postaviti PITANJA:

 • Da je nekad postojao narod Bošnjaci, zašto bi taj narod nazvao svoj jezik bosanski, a ne bošnjački?
 • Kako neko hoće da ima državu Bosnu, a neće da je Bosanac?
 • Kako neko hoće da govori bosanskim jezikom, a neće da je Bosanac?

 

Promotorima Bošnjaštva treba staviti do znanja da:

 • Nema OPSTANKA naroda Bosanci –islamske vjere, bez uspostavljanja punog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na čitavom prostoru današnje Bosne i Hercegovine;
 • Nema uspostavljanja suvereniteta ni teritorijalnog integriteta zemlje Bosne bez bosanske NACIJE , Bosanci.
 • Nema  bosanske nacije Bosanci, ako u zemlji Bosni ne postoji narod sa imenom Bosanci.

 

 • Znači, opstanak naroda Bosanci se brani autohtonim imenom naroda Bosanci.
 • Opstanak bosanskog jezika se brani imanom naroda Bosanci.
 • Opstanak države Bosne se brani autohtonim imenom naroda Bosanci.

 

Bosanci moraju znati i zapamtiti da imaju ista prava kao i drugi narodi na planeti Zemlji. Bosanci moraju izbiti ćip iz glave da je Bosancima zabranjeno, ono što je drugim narodima dozvoljeno.

 

Bosanci moraju znati i zapamtiti da im je etnička pripadnost (identitet) narod Bosanci, da im je nacionalni identitet Bosanci, kao što je za Hrvate u Hrvatskoj etnička pripadnost Hrvati, a nacionalnost pripadnost takođe Hrvati.

 

Kao zaključak, svi oni koji su se po nagovoru promotora bošnjaštva, iz neznanja, pisali bošnjaci, treba da se kod novog popisa stanovništva pišu Bosanci kao narod i Bosanci kao Nacionalni identitet

 

Povratak na nacionalni identitet BOSANCI, je povratak zajedničkom autohtonom  identitetu svih stanovnika u državi Bosni, koji su ipak jedan narod, Bosanci različitih vjera, a zajednički identitet, bez prisile, vodi izbavljanju iz ETNIČKIH okova, zajednički identitet vodi pomirenju i povjerenju, kao uvjetu zajedničke budućnosti.

 

Sa prihvatanjem naziva Bosanci, za sve koji su se, prevarom pisali BOŠNJACI“, ali i za sve ostale ko to želi bez prisile, bilo bi omogućeno ponovno RAĐANJE DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne, stare preko hiljade godina. Tako bi država Bosna ponovo imala svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za  državu Bosnu, koja je najstarija država na svijetu. Sa tim bi bio sačuvan BOSANSKI DUH.

 

Pošto za period od 1.000 godina Srbija i Hrvatska nisu uspjele prigrabiti Bosnu samo za sebe, znači da i za budućih 1.000 godina neće u tome uspjeti. Kad god su Bosnu htjeli porobiti, bili su porobljeni od drugih, jačih (Hrvati su 821 godinu bili pod Mađarima od 1097.g. do 1918.godine, a Srbi cca 550 godina su bili pod Turcima od 1389.godine do 1913.godine kad su posljednji dijelovi oslobođeni). A kad su se dogovorili oko podjele Bosne, po sporazumu Cvetković-Maček, i po sporazumu Tuđman-Milošević, stiglo ih je Bosnino prokletstvo pa su  Srbi i Hrvati  doživjeli najveće međusobno ubijanje (Jasenovac,  Blajburg, Operacija Oluja, Vukovar…)

 

 

VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO STIGLO JE EVROPSKU UNIJU

 

Vjekovno Bosnino prokletstvo stiglo je Evropsku uniju, zbog ostavljanja da Republike Bosna i Herecegovina 4 godine (1992-1995), krvari, koliko je trajala agresija.

 

Evropska unija i njene članice su nijemo posmatrale agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, prvo od Srbije i Crne gore, a potom i od strane Hrvatske i davale vremena agresorima da unište Republiku Bosnu i Hercegovinu, punopravnu članicu UN.

 

Pored pasivnog posmatranja oružane agresije Srbije i Hrvatske, neke članice Evropske unije su vršile moralnu i psihološku agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, na način da su aktivno učestvovale u predlaganju podjele vjekovnog prostora Bosne.

 

Sve navodno „mirovne“  inicijative od Evropskih država bile su u cilju podjele zemlje Bosne, koju je Stvoritelj svemira veličanstvenog, u času rađanja planete Zemlje, odredio da ima iskonsku misiju da spaja narode i civilizacije, da bi se narodi i civilizaciju na čitavom prostoru Bosne susretali, upoznavali i takmičili u dobru. Ni jedna inicijativa od Evropskih država nije bila u cilju zaustavljnja agresije.

Pošto je Republika Bosna i Hercegovina, pred agresiju postala punopravna članica UN,  svaka država, a posebno Evropska unija, imale su obavezu da zaštitete  teritorijalni integritet Republike Bosne i Hercegovine.

 

Vjekovno Bosnino prokletstvo nad Evropskom unijom ogleda se u sljedećim činjenicama:

 • Velika Britanija je napustila Evropsku uniju, što je početak raspadanja EU;
 • Sve su žešći protesti naroda u mnogim državama Evropske nije.
 • Jačaju snage fašizma, kao posljedica da je fašizam podijelio Republiku Bosnu i Hercegovinu, a EU ćuti;
 • Corona pandemija je konačna OPOMENA Zapadnoj civilizaciji, čiji je predvodnik Evropa.

 

Samo svesrdne direktne aktivnosti Evropske unije na uspostavljanju Ustavnog ustrojstva Republike Bosne na pricipima 4 vjekovna postulata vezana za zemlju Bosnu, može spasiti EU od raspadanja.

 

Spas EU mora početi od spasa Bosne. Znači, spas EU i čovječanstva od corona pandemije mora početi od spasa Bosne. Kad se na čitavom prostoru Bosne narodima omogući takmičenje u dobru, a prestane takmičenje u zlu nad Bosnom i u Bosni, tada će to takmičenje u dobru, na prostoru Bosne preliti na EU, ali i na čitavo čovječanstvo.

 

 

VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO JE NAD USA

 

Vjekovno Bosnino prokletstvo nad USA se ogleda u činjenici da do vremena kad je USA postupila nepravedno prema Bosni, BDP od USA bio 9 puta veći od BDP Kine, Indije.

 

Nakon nepravde koju su USA počinile prema Bosni sa Dejtonskim ustavom (Aneks IV) mirovnog sporazuma, zbog vjekovnog Bosninog prokletstva nad USA, BDP od Kina i BDP od  Indija su se približili BDP od USA.

 

Drugi znak da je USA navukla na sebe vjekovno Bosnino prokletsvo su: biblijske poplave, zatim biblijski požari, a potom socijalni nemiri koji su kulminirali napadom na Kongres. Posebno treba istaći corona pandemiju koja može dovesti Ameriku do neslućenog siromaštva.

 

Čitav svijet se bavi posljedicama corona pandemije, a niko se ne bavi uzrocima, pa ni USA.

 

Danas se USA, pored corona pandemije suočava sa buntom naroda, koji je, usuđujemo se reći, posljedica nepravdi koje je USA počinila prema državi Bosni, pa je državu USA stiglo vjekovno Bosnino prokletsvo, kao što je stiglo mnoge zemlje i narode, koji su bili nepravedni prema Bosni, pa su stradali ili potpuno nestali narodi ili države.

 

VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO JE NAD RUSKOM FEDERACIJOM

 Vjekovno Bosnino prokletstvo nad Ruskom Federacijom se ogleda u činjenici, pored corona virusa i u neobjašnjivoj Božijoj kazni da Ruska Federacija ima  pad prihoda, ali i demografski slom, tačnije smanjenje broja stanovništva zbog većeg broja umrlih od broja rođenih stanovnika.

Bosnia's age-old curse on the Russian Federation is reflected in the fact, in addition to the corona virus, in God's inexplicable punishment that the Russian Federation(  ima pad prihoda, also has and a demographic collapse, more precisely a decrease in population due to more deaths than births.

 

 

Dokazi da je Rusku federaciju stiglo vjekovno Bosnino prokletstvo koje stiže sve države i/ili narode, koji su nepravedni prema Bosni, su:

 • Demografski slom, tačnije smanjenje broja stanovništva zbog većeg broja umrlih od broja rođenih stanovnika;
 • Covid-19 pandemija, sa svim posljedicama.

Vjekovno Bosnino prokletstvoje stiglo je Rusku Federaciju zbog nepravde Ruske Federacije prema Bosni, a ogleda se u zaštiti ideologije i snaga koje su učinile zastrašujuća zločine prema Bosancima islamske vjere, uključujući i zloćin genocida i podržavanje opstanka entiteta nazvan Republika Srpska, što je država u državi. Ako Ruska Federacija želi da otkloni vjekovno Bosnino prokletstvo , onda treba pomoći da Bosna postane cjelovita, bez entiteta i bez kantona, nesvrstana, kako bi mogla vršiti iskonsku misiju da spaja civilizacije, da se na planeti zemlji cvilizacije počnu natjecati u dobru, a da prestane natjecanje u zlu.

 

 

ANEKSIJOM BOSNE OD STRANE AUSTROUGARSKE, BOSNA JE POMJERENA NA ZAPAD,

ŠTO JE PROUZROKOVALO POČETAK PRVOG SVJETSKOG RATA

 

Drugi vjekovni planetarni postulat vezan za zemlju Bosnu glasi: Bosna je u centru svijeta, Bosna mora ostati u centru svijeta, Bosna se ne smije micati sa centra svijeta, da ne bi nastao potres svijeta, da bi Balkan i Svijet ostali mirni.

 

Sa aneksijom Bosne od strane Austrougarske monarhije, Bosna je pomjerena sa centra svijeta ka zapadu. Sa tim je narušen vjekovni planetarni postulat vezan za zemlju Bosnu da Bosna mora ostati u centru svijeta, da bi se civilizacije susrećale, miješale, upoznavale  i takmičili u dobru.

 

Pomjeranjem Bosne sa centra svijeta, prouzrokovalo je Prvi svjetski rat, koji se morao dogoditi da bi bila srušena Austrougarska monarhija i tako se omogućiti Bosni da se sa Zapada ponovo vrati u centar svijeta.

 

 

PRVA ISTORIJSKA PODJELA BOSNE UZROKOVALA JE

 POČETAK DRUGOG SVJETSKOG RATA.

I

zvor civilizacije, Bosna je susret civilizacija. Srce se ne može dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan i Evropa bili mirni.

 

Kad je po prvi put u istoriji Bosna podijeljena 1939. godine između Srba i Hrvata po sporazumu Cvetković-Mačak, tada je po prvi put podijeljena Bosna, po prvi put je podijeljeno srce Balkana.

Ne može srce svijeta biti podijeljeno, a da svijet ostane miran. Podjela Bosne, podjela Srca Evrope i svijeta je uzrokovala Drugi svjetski rat.

Drugi Svjetski Rat se morao dogoditi da bi bile rasparčne države Hrvatska i Srbija koje su međusobno podijelije Bosnu po sporazumu Cvetković-Maček iz 1939. godine.

 

Tito je koristio planetarnu mudrost da Bosna mora biti jedinstvena, pa je odlučio da ponovo integriše Bosnu, sa Prvim zasjedanjem ZAVNOBIH-a.

 

Tito je ujedinio Bosnu, koja je postala srce Titove Jugostavije. Sa činom ujedinjenja cjelovite Bosne u centru svijeta, ali i sa činom da je narod preuzeo vlast, ispunila su se sva četitri vjekovna postilata vezana za Bosnu, pa su se tim činom narodi  u Bosni prestali takmičiti u zlu, a počeli su se takmičiti u dobru. To takmičenje naroda u dobru na prostoru cjelovite Bosne, preselilo se na čitavu Jugostaviju.  Ubrzo se takmičenje u dobru na tlu Bosne prelilo na čitavu planetu Zemlju, jer je Tito osnovao Pokret Nesvrstanih zemalja.

 

 

NEPRAVDE EU I USA PREMA ZEMLJI BOSNI  SU UZROK KORONA PANDEMIJE

 

Pored pomoći koju su Sjedinjene Američke države učinile prema Bosni, a prvenstveno se radi o zabrani letenja iznad Bosne, čime je eliminisano bombardovanje Bosne,  na što smo zahvalni, USA je počinila i sljeće nepravde zemlji Bosni:

 

Nepravde Evropske unije i USA prema zemlji Bosni počele su prećutnim odobravanjem agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

 

Umjesto da izvrše svoju obavezu iz Povelje UN da zaštite cjelovitost najmlađe članice UN,  od EU i USA potiču navodno „mirovne inicijatice“ , a sve su radile na podjeli Bosne.

 

Od Wašingtonskog sporazuma 1994. godine, kojim je zemlja Bosna  podijeljena na dio pod okupacijom Srbije, a ostatak Bosne podijeljen na 10 kantona, pa sa Dejtonskim ugovorom, nastavljena je podjela Bosne.

 

Podjelom Bosne, podijeljeno je srce Balkana, srce Evrope i srce svijeta. Bosna je u obliku srca. Granice Bosne nisu crtane ratovima. Granice Bosne je odredio Gospodar svjetova.

 

 

Parafiranje  Dejtonskog sporazuma u Dejtonu, a potom potpisivanje u Parizu, lideri najmoćnijih svjetskih sila su slavili i sami sebi pljeskali, kao da čine dobro djelo, a ustvari bili su saučesnici u najvećem zlu prema čovječanstvu.

 

Dejtonskim sporazumom, svjetski moćnici su podijeli zemlju Bosnu, koju je, u času stvaranja planete Zemlje,  Stvoritelj Svemira Veličanstvenog odredio da čitava zemlja Bosna vrši iskonsku misiju spajanja civilizacija, da bi se na čitavom prostoru Bosne, civilizacije susretale, upoznavale i takmičile u dobru.

 

Bosna je izvor civilizacije, Bosna je susret civilizacija. Bez cjelovitog mjesta za susret civilizacija, svijet krvari. Srce Balkana, Evrope i planete Zemlje, ne može se dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan, Evropa i čitava planeta Zemlja bili mirni.

 

Bosna je stabilizator Balkana, Evrope i čitave planete Zemlje. Ako se u Bosni narodi i civilizacije takmiče u dobru, to će uticati da se na planeti Zemlji civilizacije natječu u dobru. Ako se u Bosni i nad Bosnom civilizacije takmiče u zlu, na planeti Zemlji će se civilizacije natjecati u zlu.

 

Od kad je Bosna podijeljena sa instliranjem entiteta i kantona, od tada Bosna krvari, od tada su se na planeti Zemlji narodi i civilizacije ubrzano počeli natjecati  u zlu. Posljednice su milioni gladnih, miloni protjeranih.

 

Lideri najmoćnijih sila na planeti Zemlji, umjesto da izvrše svoju obavezu iz Povelje UN da odbrane najmlađu članicu UN od agresije, lideri najmoćnijih sila svijeta, legalizuju najužasnije zločine na planeti zemlji, dijele zemlju Bosnu, koju je Stvoritelj svemira veličanstvenog, u času rađanja planete Zemlje odredio da bude mjesto cjelovita,  da bude mjesto susreta civilizacija i  da se na čitavom prostoru civilizacije susreću, upoznaju i takmiče u dobru.

 

Dejtonski Ustavo Bosne (Aneks IV), lideri najmočnijih sila svijeta su najmonstruoznije zločine, uključujući i zločin genocida,  nagradili uspostavljanjem države u državi.

 

Pored uspostavljanje države u državi, u Dejtonski aneks IV (ustav BiH) ugrađeni su mehanizmi zaštite takve monstuozne države: entitetsko glasanje i konsenzus, što je jednako pravu VETA, da se monstrum država u državi ne može demontirati.

 

Sa tim činom svjetski lideri si poslali čovječanstvu tri zastrašujuće poruke:

 • Prva, da se zločin isplati,
 • Druga , da svi narodi i države imaju pravo na zločin i
 • Treća, da svak može činom zločina i genocida uspostaviti državu u državi, gdje nikad nije postojala država.

 

Tada niko na planeti Zemlji nije bio svjestan, da su tim činom svjetski moćnici, nepravdom prema zemlji Bosni, pokrenuli i ubrzali takmičenje u zlu na planeti Zemlji.

 

Nepravda prema zemlji Bosni u vrijeme agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu je nezamislivo kordinirana iz mnogih država. Dio te nepravde je osjetio i pomoćnik Generalnog sekretara UN za ljudska prava Tadeuš Mazovjecki,  koji je napisao da podnosi ostavku zbog: „Sama stabilnost međunarodnog poretka i principa civilizacije su na kocki zbog problema Bosne“.

 

Nepravdu prema Bosni opisao je i Austrijski premijer Alois Mock, rečenicom: Prvi put se jedna zemlja članica UN-a agresijom briše sa zemljopisne karte. Mora se učiniti sve kako bi se osigurao opstanak BiH.

 

Sve navedene nepravde prema Bosni od strane velikih svjetskih sila, su uzrokovale corona pandemiju kao OPOMENU čovječanstvu.

 

 

Da ne bi u Tećem svetskom ratu stradali i nevini ljudi, u mjesto Trećeg svjetskog rata, Gospodar svjetova je poslao Corona pandemiju da najbogatijim i najmoćnijim učini dalji život nemogućim, ako ne shvate  da od najjačeg ima još jači.

 

Zato je Bosna  šansa za spas čovječanstva od Corona pandemije, kao mjesto, koje je u času stvaranja planete Zemlje,  Gospodar svjetova odredio da se u Bosni civilizacije susreću, upoznaju i takmiče u dobru.

 

 

KAKO SE NAJBRŽE MOŽE OTKLONITI VJEKOVNO BOSNINO PROKLETSTVO

SA SVIH DRŽAVA I NARODA

 

Pouka i poruka iz istorijskih činjenica o stradanju naroda i država treba da bude svima na planeti Zemlji, da nema mira ni u Evropi ni u Americi, a posebno nema mira susjedima Hrvatskoj i Srbiji,  ni bilo kome ako nije Bosna mirna.

 

 

Od kad je Bosna podijeljena sa instaliranjem entiteta i kantona, od tada Bosna krvari, od tada su se na planeti Zemlji narodi i civilizacije ubrzano počeli natjecati  u zlu. Posljednice su milioni gladnih, miloni protjeranih.

 

Račun u vidu Corona pandemije, stigao je najvećim silama svijeta, a i čitavom čovječanstvu, za sve nepravde prema zemlji Bosni, ali i za nesnosne nepravde prema milionima raseljenih, protjeranih, milionima gladnih

 

Pošto je Bosna stabilizator planete Zemlje, natjecanje u dobru u Bosni, uticati će da se i na planeti Zemlji čovječanstvo počne natjecati u dobru, a da prestane natjecanje u zlu.

 

Spas čovječanstva počinje sa spasom zemlje Bosne. Spas zemlje Bosne je u Ustavnom ustrojstvu Republike Bosne na principima 4 vjekovna postulata vezana za zemlju Bosnu. 

 

To je uslov da se u Bosni narodi i civilizacije mogu natjecati u dobru, a da prestane natjecanje u zlu.

 

 • Zato čovječanstvo mora pomoći Bosni da počne vršiti iskonsku misiju da spaja civilizacije, a ne da razdvaja. Svi koji to onemogućavaju stići će vjekovno Bosnin o prokletsvo, pa će stradati narodi i/ili države;

 

 • Republike Bosna mora postati i ostati NESVRSTANA. Sićušna Bosna ne znači ništa ako se prikloni Zapadu. Ako se Bosna prikloni Zapadu, sa sićušnom Bosnom Zapad ništa ne dobija, ali bi tada čovječanstvo mnogo izgubilo.

 

 • Ne smije se priklanjati ni Zapadu ni Istoku. Ako bi se Bosna nekom priklonila, za toliko bi se od drugog udaljila, pa bi sa tim Bosna izgubila iskonsku misiju spajanja civilizacija.

 

 • Prevedeno na aktuelno stanje, Bosna ne smije ni u Evropsku uniju, a ne smije ni u Euroatlanske integracije ni bilo koje druge integracije. Ako bi se sićušna Bosna priključila Zapadu, od sićušne Bosne Zapad ne bi imao nikakve koristi, a stim bi Bosna izgubila iskonsku misiju da spaja civilizacije. Najveću štetu imalo bi sjelokupno čovječanstvo, jer bi izgubilo medijatora određenog od stvoritelja Svemira veličanstvenog.

 

 • Republika Bosna mora biti cjelovita, bez entitetai bez kantona, da se narodi, prvo u Bosni mogu susrećati, miješati, upoznavati i takmičiti u DOBRU, na čitavom prostoru Republike Bosne.

 

 • U Republici Bosni, moraju na vlast doći obespravljeni slojevi društva, čiji se glas nije čuo u zadnjih 25

 

Bosna je stabilizator Balkana, Evrope i čitave planete Zemlje. Ako se u Bosni narodi i civilizacije takmiče u dobru, to će uticati da se na planeti Zemlji civilizacije natječu u dobru. Ako se u Bosni i nad Bosnom civilizacije takmiče u zlu, na planeti Zemlji će se civilizacije natjecati u zlu.

Bosna je u obliku srca i Bosna vrši ulogu srca za čovječanstvo na planeti Zemlji. Ne može se srce poloviti na pola ili na 14 dijelova, a da svijet ostane miran.  Bosna mora postati cjelovita, nesvrstana, da bi srce čovječanstva počelo funkcionisati, da bi čovječanstvo moglo biti spašeno, da može disati.

 

Pronađene vakcine protiv vorona virusa su samo kratki TIME AUT, da se čovječanstvo popravi.

 

Spas čovječanstva je u miru i suživotu, a nije u blokovskim podjelama i u konfrontacijama. Do corona pandemije važio je slogan:“Mir nije sve, ali bez mira sve je ništa“! Od pojave corona pandemije važi slogan: Ako bogati narodi, države i pojedinci ne budu obezbijedili da siromašni, raseljeni i obespravljeni mogu zaraditi da imaju JESTI, Gospodar svjetova će zabraniti bogatim i moćnim da mogu DISATI.