Menu Close

NAUČNO- EKSPERTNA OTKRIĆA U BOSANSKIM PIRAMIDAMA

Autor: mr.sci. Nurija Omerbašić

Osnivač i Predsjednik „Instituta za mir i suživot civilizacija“, Sarajevo

Pokretač „POKRETA MORALNIH PROMJENA“

 

 

U ovom tekstu, nije nam namjera da pišemo o svim, mnogim, naučnim otkrićima, koja su naučno-ekspertno dokazana od mnogih svjetskih naučnih umova iz mnogih naučnih oblasti.

Samo ćemo se zadržati na naučno-ekspertnim otkrićima, koja smo doveli u vezu :

 • Sa istorijskim činjenicama o stradanju svih država i/ili naroda koji su kroz vijekove do danas bili nepravedni prema Bosni, pa su svi napadači Bosne nestali, a Bosna je opstala;
 • Sa nekim dijelovima svetih knjiga,
 • Sa demografskom i istorijskom činjenicom da je u Bosni susret civilizacija.

Sve četiri kategorije, smo uzeli i dovodimo u vezu, pošto su usko povezane sa svetom misijom SPAJANJA CIVILIZACIJA, koja je data zemlji Bosni, od Stvaraoca svjetova, radi uspostavljanja mira i suživota na planeti Zemlji.

 NAJBITNIJA OTKRIĆA IZ BOSANSKIH PIRAMIDA DA JE BOSNA NAJZNAMENITIJA U SVIJETU:

 • BOSNA JE IZVOR CIVILIZACIJE:

 Istražitelji Bosanskih piramida u Visokom kod Sarajeva su naučno dokazali da su Bosanske piramide u Visokom, kod Sarajeva, stare preko 35.000 godina. Znači da su starije cca 30.000 godina od Egipatskih piramida.

Pošto su Bosnske piramide najstarije na svijetu, a piramide su gradili ljudi, to su dokazi da su graditelji Bosanskih piramida najstariji stanovnici Planete Zemlje, nakon zadnjeg ledenog doba.To su dokazi da je prostor BOSNE  IZVOR CIVILIZACIJE,

 Početak civilizacije i njen kontinuitet posebno su dokazani otkrivanjem sljedećih otkrića:

  • Tehnološki postupak dobijanja vezivnog tkiva za proizvodnju betona, koji je bio tvrđi od današnjih  betona, i
  • Tehnološki postupak proizvodnje ultrazvuka, korištenjem negatine energije podzemnih voda,  koja se uz pomoć kristala i drugih mineralnih supstanci, transformiše u ultra zvuk, u određenom ambijentu , podzemnih hodnika, na piramidnim energetskim tokovima .
  • Pismo, slova i riječi, uklesane u kamenu.

 

 • U BOSNI JE ENRGETSKO SREDIŠTE PLANETE ZEMLJE=BOSNA JE U CENTRU SVIJETA.

Zašto su Bosanske piramide u Visokom, a ne u Sarajevu ili nekom drugom gradu Bosne?. Zato što su sve piramide svijeta, pa i Bosanske piramide locirane na energetskim čvorištima. Sve piramide svijeta su umrežene u MREŽU sa energetskim silnicama. Naučno je dokazano da je Evropski kontinent ključno energetsko središte planete Zemlje.

U okviru evropskog kontinenta, kao centra planete, postoji (7) sedam energetskih tački, zvane  „ČAKRE“. Nije slučajno 7 katova nebesa, sedam dana u sedmici, 7 energetskih čvorišta („Čakri“) u Evropi.

Najbitnija „čakra“, od sedam „čakri“ u Evropi je tačka nazvana od naučnika „STOMAK“ Evrope, stomak tog energetskog središta planete ZEMLJE nalazi se u Bosanskim piramidama Visoko, kod Sarajeva.

Znači, Čvorište Energetskog centra Plananete Zemlje je u Bosanskim piramidama u Visokom. ENERGETSKI CENTAR SVIJETA je dokaz da je Bosna u CENTRU SVIJETA, da je Bosna u centru Planete Zemlje.

 

 • U BOSNI JE PRVO LJUDIMA OTKRIVENA JEDNA OD DVIJE ŽIVE VODE NA SVIJETU.  

 Japanski naučnik Dr Masaru Emoto je u svojim naučnim istraživanjima o vodi, došao do naučnog otkrića da na PLANETI ZEMLJI postoje, do sad otkrivene samo dva izvora živih voda, a da su sve ostale vode mrtve vode.

 U dva izvora ŽIVIH VODA spadaju samo voda u Bosanskim piramidama, u Visokom kod Sarajeva i ZEMZEM voda, u gradu Maka, u Saudijskoj Arabiji, a   sve ostale vode na svijetu su  mrtve vode.

 Po čemu su ove dvije vode ŽIVE vode. Ovo iz razloga što je molekularna struktura ovih voda drugačija od mrtvih voda, ali bitnije od toga, što molekularna struktura ŽIVIH VODA ima moć da sa par kapi te vode mijenja strukturu mrtvih voda u strukturu žive vode. Dokaz za to je, kad se par kapi Zemzem vode ili vode iz Bosanskih piramida stavi u posudu punu mrtve vode, poslije par dana molekularna struktura cjelokupne mrtve vode u posudi postane ustrojena kao molekularna struktura  kod živih voda.

Bitno je istaći da je Zemzem voda otkrivena i postala poznata čovječanstvu tek u doba poslanika Ibrahima (ABRAHAM), što je period prije cca 6.000. godina, a da je voda iz Bosanskih piramida bila otkrivena tadašnjim stanovnicima Bosne, koji su gradili Bosanske piramide prije 35.000 godina.

 

 1. BOSNA JE ODREĐENA ZA SUSRET CIVILIZACIJA

Na osnovu demografske slike stanovništva može se zaključiti da je danas u Bosni SUSRET CIVILIZACIJA: Judizam, Islam, Kršćanstvo (Protestantizam, Katoličanstvo, Ortodoksno).

Da u Bosni nije slučajnost susret civilizacija, već nešto što je nadređeno svim stanovnicima planete Zemlje jesu činjenice da je islam bio dopro do Španije i u Španiji ostao 800 godina, a da u Bosni nije bilo Jevreja.

 Da bi Bosna postala ono što joj je određeno, da bi postala i ostala susret četiri najveće civilizacije, da bi u Bosni bili i Jevreji, desilo se ono što je moralo da se desi, iz Španije su protjerani muslimani. Neki muslimani su došli u Bosnu, a sa muslimanima iz Španije došli su i mnogi JEVREJI u zemlju Bosnu. Tako je Bosna postala i ostala susret svih monoteističkih civilizacija, sa ciljem da susret bude u centru planete Zemlje.

 

 

VJEKOVNI PLANETARNI POSTULATI VEZANI ZA ISKONSKU ULOGU BOSNE DA SPAJA

 Nakon dovođenja u uzročno-posljedičnu vezu, naprijed iznešenih dokaza: da je Bosna izvor civilizacija, da je Bosna u centru svijeta, da je u Bosni prvo ljudima otkrivena jedna od dvije živih voda u svijetu, da je Bosna određena za susret civilizacija, sa istorijskim činjenicama o stradanju svih onih država i/ili naroda koji su kroz vijekove do danas bili nepravedni prema Bosni, pa su svi napadači Bosne nestali, a Bosna je opstala, a to sve još dovedemo u vezu sa navodima iz svetih knjiga, da je Bog htio, mogao je sve ljude stvoriti sljedbenicima jedne vjere, a stvorio je ljude u različitim vjerama da bi se takmičili u DOBRU, dolazimo do 4 vjekovna planetarna postulata, vezana za zemlju Bosnu, koje moraju poštovati svi na svijetu, kako bi se ispoštovala iskonska misija Bosne da spaja civilizacije.

 

 1. PRVI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT vezan za zemlju Bosnu glasi: Zemlji Bosni je namijenjena iskonska misija da spaja civilizacije, a ne da razdvaja, da bi se civilizacije mogle takmičiti u dobru.

U svim svetim knjigama MIR je kod Boga na prvom mjestu i iznad svega. Da bi se ostvario mir, civilizacije se moraju miješati radi upoznavanja. Za miješanje i susret civilizacija treba prostor u kome će se civilizacije susrećati, miješati, zajednički živjeti, upoznavati, kako bi mogli uvidjeti, da je mir i suživot bolji od ratovanja i ubijanja.

Taj prostor određen je zemlji Bosni, da bi Bosna vršila iskonsku misiju spajanja civilizacija. Zašto je baš Bosni data iskonska misija spajanja civilizacija, dato je u nastavku.

 

 1. DRUGI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULT vezan za zemlju Bosnu glasi: Bosna je u centru svijeta, Bosna mora ostati u centru svijeta, da se civilizacije sastaju i upoznaju u centru svijeta. Bosna se ne smije micati sa centra svijeta, ni na Zapad ni na Istok, da ne bi nastao potres svijeta, da bi Balkan, Evropa i Svijet ostali mirni.

Razlozi, zašto Bosna mora biti u centru svijeta?

 • Pošto je iskonska misija Bosne je da spaja, a ne da razdvaja, jer samo onda kad spaja, Bosna može ostvariti iskonsku misiju, da se na tlu Bosne, na tlu izvora civilizacija, na tlu susreta civilizacija, na tlu centra planete zemlje, da se baš u Bosni ,  civilizacije natječu u dobru;
 • Pošto je u Bosni susret civilizacija, lijevo od Bosne je jedna civilizacija, a desno druga civilizacija. Ako bi se Bosna pomakla sa centra, to bi značilo da se priklonila više jednoj civilizaciji. Koliko se prikloni jednoj civilizaciji, za toliko bi bila odmaknuta od druge civilizacije, sa tim činom bi Bosna razdvajala, a ne spajala civilizacije, pa bi pomicanjem sa centra planete Zemlje, Bosna iznevjerila iskonsku misiju postojanja, da spaja, a ne da razdvaja civilizacije.
 • Ako se Bosna pomakne Zapadu ili Istoku, time bi iznevjerila iskonsku misiju da spaja, iznevjerila bi obavezu da bude sa svima podjednako bliska i da bude podjednako udaljena od svih.
 • Ne može se Bosna pomjeriti sa centra svijeta ni desno ni lijevo, a da ne dođe do potresa cijelog svijeta.

Kad je 1908. godine, Bosna bila aneksirana od Austrougarske, tim činom,  Bosna je bila pomaknuta sa centra svijeta na Zapad, pa je došlo do potresa cijelog svijeta, to je bio uzrok da počne Prvi svjetski rat.

Koristeći ovu prvu planetarnu mudrost, ali i planetarni zakon, da Bosna mora ostati u centru svijeta, Bosna je opstala , mada je napadana od mnogih carstava i imperija, ali su svi napadači Bosne nestali, a Bosna je opstala.

 Tito je takođe koristio mudrost i Prvi planetarni postulat vezan za zemlju Bosnu, da Bosna mora ostati u centru svijeta, pa se Tito nije priklonio ni Zapadu ni Istoke, i na toj mudrosti je opstala Titova SFRJ.

 

 1. TREĆI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT  vezan za zemlju Bosnu glasi: Bosna mora biti jedinstvena, nedjeljiva, da bi se civilizacije mogle miješati na čitavom prostoru Bosne.

Bosna je u obliku srca, Bosna je srce Balkana, Evrope i Svijeta. Srce se ne može dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan, Evropa i svijet bili mirni.

ZAŠTO BOSNA MORA OSTATI  CJELOVITA; NEDJELJIVA?

Već smo rekli, da u svim svetim knjigama je stajalo da je Bog htio, mogao je sve ljude na planeti Zemlji stvoriti sljedbenicima jedne vjere, ali je stvorio u različitim vjerama da bi se natjecali u dobru. Znači, smisao postojanja različitih vjera je u potrebi da se svi natječu u dobru.

 

Znači, iskonska misija Bosne je da omogući sljedbenicima različitih vjera, da se takmiče u dobru. Da bi se mogli takmičiti u dobru, moraju se civilizacije na cijelom prostoru Bosne izmiješati, da bi se međusobno družili, da bi se međusobno upoznavalii, da bi mogli omjeravati svačiije dobro, da bi druge prestigli u dobru.

 Samo u cjelovitoj, nedjeljovoj Bosni, svi mogu živjeti gdje hoće, svi se mogu družiti sa svim, na cijelom prostoru Bosne.

Samo u cjelovitoj Bosni, može biti ostvarena iskonska misija Bosne da spaja, a ne da razdvaja, jer samo onda kad spaja, Bosna može ostvariti iskonsku misiju, da se na tlu Bosne civilizacije natječu u dobru;

 Drugo, a najvažnije, Bosna je u obliku srca, Bosna je srce Balkana, Evrope i svijeta. Srce se ne može dijeliti na pola, ni na dijelove, srce mora ostati čitavo, da bi Balkan i Evropa i svijet bili mirni. Bosna mora biti jedinstvena, da Balkan Evropa i  svijet ostanu mirni.

Kad je po prvi put u istoriji Bosna podijeljena 1939. godine između Srba i Hrvata po sporazumu Cvetković-Maček, tada je po prvi put podijeljeno srce Balkana, po prvi put je podijeljeno srce Evrope i svijeta. Srbe i Hrvate je stiglo Bosnino prokletsvo, pa se bratski sporazum o pdjeli Bosne prtetvorio u najveće međusobno ubijanje (Jasenovac, Blajburg itd)

Pošto je ideja o prvoj podjeli Bosne, potekla i podržana od velikih svjetskih sila, prva istorijska podjela Bosne je uzrokovala Drugi Svjetski Rat.

Tito je koristio Treći vjekovni planetarni postulat i mudrost, da Bosna mora biti jedinstvena, pa je odlučio da ponovo integriše Bosnu, sa Prvim zasjedanjem ZAVNOBIH-a.

Nakon što je Bosna sastavljena, kad je Bosna ponovo objedinjena, počelo se nazirati kraj Drugog svjetskog rata. Ako  Evropa i svijet hoće da budu mirni, država Bosna i Hercegovina mora ponovo biti čitava.

Na osnovu, gore navedenih vjekovnih postulata Planete Zemlje, ali i istorijskih pouka Bosne, Tito je donio dvije bitne odluke: Prvo da Bosna i Hercegovina bude  jedinstvena i cjelovita, a drugu odluku da se (SFRJ) Titova Jugoslavija sa Bosnom u srcu, ne smije se prikloniti ni  Zapadu, ni Istoku,  da ostane neutralna, nesvrstana.  Zato je Tito osnovao POKRET NESTVRSTANIH DRŽAVA:

 

 1. ČETVRTI VJEKOVNI PLANETARNI POSTULAT vezan za zemlju Bosnu glasi: U Bosni svi ljudi moraju biti jednaki pred zakonom, kao što su jednaki pred Bogom. Prevedeno, znači da mora postojati socijalna i bezbjedonosna pravda, koja  je suština i temelj svih vjera na svijetu, ako država želi opstanak, progres, a posebno mir.

Svi napadači Bosne koji nisu htjeli poštovati 4 vjekovna planetarna postulata vezana za Bosnu, stiglo ih je Bosnino vjekovno prokletstvo.