Fondacija IPACC
“Institut za mir i suživot civilizacija”
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Foundation IPACC
“The institute of peace and coexistence of civilizations , Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

SAMOUBILAČKO PRIHVATANJE NAZIVA BOŠNJAK, ZA AUTOHTONI NAROD BOSANCI

Autor: mr.sci. Nurija Omerbašić
Osnivač i Predsjednik „Instituta za mir i suživot civilizacija“, Sarajevo

                    SAMOUBILAČKO PRIHVATANJE NAZIVA BOŠNJAK, ZA AUTOHTONI NAROD BOSANCI
SAŽETAK:
Nakon što mnogim stranacima nismo znali odgovoriti na pitanje: „od koje riječi su nastali izrazi „ŠNJAK“ i „ŠNJACI“, pitamo sve čitaoce ovog teksta, znaju li oni odgovor na ta pitanja. Drugačije rečeno, ko zna, kako se desilo da neprijateljima Bosne i neprijateljima autohtonog naroda Bosanci, uopšte padne na pamet da smisle kovanicu sastavljenu od prva 2 početna slova iz naziva države Bosne „BO“, plus izraz „ŠNJAK“, pa da tako dobiju ime BOŠNJAK, a za množinu („BO“ plus „ŠNJACI“= BOŠNJACI )? Pitamo čitaoce ovog teksta: Na šta vas asociraju izrazi: „ŠNJAK“ i „ŠNJACI“?

Prva faza prevare sa oduzimanjem identiteta autohtonom narodu Bosanci, počinje sa izokretanjem naziva Bosanci u naziv „dobri Bošnjani“. Prvo se Bosancima tepalo, kao iz milosti, dobri Bošnjani, da bi ih u drugoj fazi prevarili da se ne zovu Bosanci, već Bošnjaci, u narednoj fazi da im oduzmu-zabrane Bosanski jezik, a u krajnjoj fazi da Bosancima oduzmu državu BOSNU.

Prevaru oko izokretanja naziva Bosanac u Bošnjak, sa osmišljenim ciljem je izuzetno dobro promovisao ILIJA GARAŠANIN, ministar u vladi Srbije, koji je u svom djelu iz 1844. godine, nazvano „NAČERTANIJE“, što je bio NACRT –Program nacionalne politike širenja Srbije na prostore Bosne. U „Načertanije“, pisac na više mjesta koristi izokrenuto ime naroda Bosanci u ime Bošnjaci za CJELOKUPAN narod u Bosni, dakle kao zajednički naziv naroda Bosne, bez obzira na vjeru, pa navodi da u Bosni žive Bošnjaci pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti i Bošnjaci islamske ili muhamedanske vjeroispovijesti.

Zašto su prvaci Bosanaca islamske vjeroispovijesti više povjerovali, strancu, tuđinu, ILIJI GARAŠANINU, nego svojim precima, pa im se učinilo ljepše BOŠNJAK i BOŠNJACI, nego prelijepo ime Bosanac i Bosanci?

Sa nazivom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od imena Bosna, od zemlje porijekla; Bosanci se odvajaju od maternjeg Bosanskog jezika koji je bio zvanični jezik države Bosne od postanka Bosne sve do 1907. godine, Bosanci se odvajaju od pisma Bosančica, na kojem je napisana POVELJA Kulina Bana, a koje je bilo u upotrebi sve do 1907. godine.

PRISTAJANJE na UKIDANJE naziva BOSANAC, a prihvatanje naziv BOŠNJAK, Austrougarska monarhija je iskoristila pa je naredbom od 4. 10.1907. godine, zvanično ukinula Bosanski jezik, a uvela “srpsko-hrvatski,” odnosno “hrvatsko-srpski”, ukinula pismo Bosančicu, a po prvi put u istoriji, izmijenila istorijsko ima države Bosna, dodajući u ime države , ime jedne pokrajine, pokrajine Hercegovina, pa se od tada država naziva Bosna i Hercegovina.
Ni zabrana Bosanskog jezika, ni zabrana pisma Bosančica, ni promjena imena države Bosne, nije pomoglo da se Bosanaci islamske vjeroispovijesti osvijeste, pa da se vrate svom identitetu, svom autohtonom nazivu Bosanci, koji ih veže za državu Bosnu, za Bosanski jezik i za pismo Bosančicu.

Na Saboru Bosanskih muslimana, nazvan Bošnjački sabor, održanom u septembru 1993. godine, cca 300-400 samozvanih pojedinaca je sebi dalo za pravo da obnovi samoubilačku prevaru sa nazivom BOŠNJACI, umjesto da se vrate iskonskom autohtonom nazivu Bosanac (BOSANCI). Samozvane vođe Bosanaca islamske vjeroispovijesti bili su tada opterećeni istorijskom istinom da su se Bosanci islamske vjeroispovijesti, u popisu stanovništva 1971. godine, izjašnjavali kao Muslimani, pa im je nadijevanje imena Bošnjak za Bosance islamske vjere izgledalo kao konačno izbavljenje iz potiranja identiteta vezan za autohtoni narod, jer termin musliman je termin za sve stanovnike planete zemlje koji su islamske vjeroispovijsti.

Drugi razlog za prihvatanje izmišljenog naziva za vjersku skupinu Bošnjaci, jeste pogrešno učenje nekih profesora da ne može biti isti termin i za nacionalnost i za narod, pa su termin Bosanac rezervisali za nacionalnost, a termin Bošnjak uzeli za narod. Takvi profesori su sasvim zaboravili da je kod mnogih naroda isti naziv i za nacionalnu pripadnost i za narod: Tako su Nijemci po religiji 34% protestanti, 34% su rimokatolici, 3,7% su muslimani, a 28,3% su nedefinisani i ostali, a svi su narod Nijemci.
Nijemci su termin i za naciju Nijemaca i za narod Njemački; U Albaniji su samo 56,7% muslimani, 10% rimokatolici, 6,8% su pravoslavci, a svi su narod Albanci. Albanci su termin i za nacionalnost i za narod Albanci. U Albaniji su čitav narod Albanci, bez obzira na vjeru, i tako unadogled.
Ni jedan narod nije izmišljao novi naziv za dio naroda posebne vjere. Albanci nisu izmišljali Albašnjake, Francuzi nisu izmišljali Franšnjake, Nijemci nisu izmišljali Dojčšnjake za dio naroda drugačije vjere.

Samo su prvaci Bosanaca islamske vjeroispovijesti, mislili da je mudro izmisliti novo ime Bošnjaci, (dodajući na početak naziva države „BO“ plus dodatak „ŠNJACI“ ), za vjersku skupinu, kako bi se razlikovali od ukupnog naroda Bosanci. Očigledno da prvaci Bosanaca islamske vjere nisu bili prvaci u mudrosti, kad su u više istorijskih perioda svoj narod naveli u pogrešan pravac, u pravcu nestanka.

Izmišljanjem posebnog imena Bošnjaci samo za dio naroda islamske vjere, je razorilo cjelinu atutohtonog naziva naroda Bosanci, koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za državu Bosnu, pa je to bio put svojevrsnog uništenja BOSANSKOG DUHA, koji je najbitnije i najvrednije što je ikad jedna država mogla imati tokom vijekova.

Kampanja pod nazivom „bitno je biti BOŠNJAK“ u 2013. godini, pred popis stanovnbištva, bila je pogubna kampanja koja vodi u uništenje države Bosne. Ovo iz razloga što su neki prvaci Bosanaca islamske vjere, ponovno naopako obmanuli i navratili svoj narod da se ne pišu Bosanci, kako su im ime ostavili njihovi pradjedovi, već da prihvate zlonamjernu podvalu ILIJE Garašanina iz 1844. godine, da su „BO“ plus „ŠNJACI“, pa ispadne „Bošnjaci“, što je naziv koji ih odvaja od zemlje Bosne, odvaja od Bosanskog jezika, naziv drugačiji od naziva koji su im ostavili pradjedovi. Činjenica da u popisu stanovništva 2013. godine, nema ni jedan pripadnik koji se pisao Bošnjak, a koji nije islamske vjeroispovijesti, jeste dokaz totalne prevare, koja se sastoji u činjenici da su se BOSANCI-islamske vjeroispobijesti, prevarom sveli na vjersku skupinu pod imenom BOŠNJACI, a na taj način su sami razorili cjelinu atutohtonog naziva naroda Bosanci, razorili su ono što je stub opstanka države Bosne kroz vijekove, razorili su Bosanski duh. Očigledno da i ovaj put, prvaci Bosanaca islamske vjere nisu bili prvaci u mudrosti.

Odbacivanjem autohtonog naziva Bosanac, a prihvatanje imena Bošnjaci je uzrok 11. (jedanaest) genocida od kad su počeli da opisuju i da broje genocide počinjene nad Bošnjacima u zadnjih 175 godina. Ako već broje genocide, nikako da dođu pameti pa da dovedu u vezu da su svih 11 nabrojanih genocida posljedica, ali i kazna što su prvaci Bosanaca islamske vjeroispovijesti više povjerovaji strancu, tuđinu, ILIJI GARAŠANINU, nego svojim precima, koji su ostavili u amanet ime Bosanac, prije 1844. godine. Kako je uopšte moguće da se prvacima Basanaca islamske vjeroispovijesti učinilo ljepšim ime Bošnjak (Bošnjaci), kako ih je nazvao Ilija Garašanin, naziv koje potiče od osnove „ŠNJAK“ (množina „ŠNJACI“), nego prelijepo ime Bosanac, koje potiče od države Bosne,u kojoj su nastali, kako su im ime ostavili njihovi pradjedovi.

Kako je moguće da prvaci Bosanaca islamske vjeroispovijesti unedogled navraćaju svoj narod da sami sebe nazivaju pogrdnim imenom Bošnjaci, nastalim od osnovice „ŠNJACI“,umjesto da shvate prevaru, pa da svom narodu sugerišu povratak svom autohtonom nazivu Bosanci, nazivu koji su im ostavili pradjedovi, a koje potiče od države Bosne, najstarije države na svijetu, u kojoj su nastali?

Da bi spriječili novi, dvanaesti genocid, svi pojedinci koji su pristali na prevaru da se nazivaju Bošnjaci, morali bi pod hitno da se počnu izjašnjavati Bosanci.

Ključ mira u Bosni i na Balkanu, je u povratku autohtonom identitetu naroda BOSANCI, iz razloga, sve dok država Bosna nema svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za tu zemlju i državu, dotle će prostor Bosne biti „ŠVEDSKI STO“, oko koga će se otimati SRBIJA i HRVARSKA da čitavu Bosnu, ili značajan dio Bosne prigrabe samo za sebe.

Zašto Srbi pravoslavci i Hrvati katolici koji žive u Bosni, danas ne žele da se nazivaju Bošnjaci katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, kako ih je nazvao ILIJA GARAŠANIN, u djelu načertanije iz 1844. godine?

Ne žele zato što je termin Bošnjak vezan za vjersku skupinu muslimana, a drugo, što Bošnjak potiče od kovanice „BO“ plus „ŠNJAK“, pa to „ŠNJAK“ ne znači nikome ništa, osim asocijacije na pogrdu riječ. Međutim, mnogi bi vremenom pristali da se identifikuju kao Bosanci pravoslavne i karoličke vjeroispovijesti, jer je naziv BOSANCI vezan za najljepšu državu Bosnu, staru preko hiljade godina.

Znači, povratak na naziv BOSANCI, je povratak zajedničkom autohtonom identitetu svih stanovnika u državi Bosni, koji su ipak jedan narod, Bosanci različitih vjera, a zajednički identitet, bez prisile, vodi izbavljanju iz nacionalnih okova, zajednički identitet vodi pomirenju i povjerenju, kao uvjetu zajedničke budućnosti.

Samo se na državnom patriotizmu Bosne i na Bosanstvu, može provesti odluka Evropskog suda za ljudska prava o presudi Sejdić-Finci, kao i ostale presude, kojima je ukazano na ustavno gaženju ljudskih prava, ugrađeno u Dejtonski ustav, koji nije naš, koji su nam drugi skrojili, drugi nam silom nametnuli, drugi nam osmislili i ugradili klauzulu kojom su onemogućili otklanjanje gaženja ljudskih prava, sa kojim mi u Bosni,nemamo nikakve krivnje.

Sa prihvatanjem naziva Bosanci, za sve koji su se, prevarom pisali BOŠNJACI“, ali i za sve ostale ko to želi bez prisile, bilo bi omogućeno ponovno RAĐANJE DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne, stare preko hiljade godina. Tako bi država Bosna ponovo imala svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za državu Bosnu, koja je najstarija država na svijetu. Bio bi sačuvan BOSANSKI DUH.

Pošto za period od 1.000 godina Srbija i Hrvatska nisu uspjele prigrabiti Bosnu samo za sebe, znači da i za budućih 1.000 godina neće u tome uspjeti. Kad god su Bosnu htjeli porobiti, bili su porobljeni od drugih, jačih (Hrvati su 820 godina bili pod Mađarima od 1097.g. do 1918.godine, a Srbi cca 550 godina su bili pod Turcima od 1389.godine do 1913.godine kad su posljednji dijelovi oslobođeni). A kad su se dogovorili oko podjele Bosne, po sporazumu Cvetković-Maček, i po sporazumu Tuđman-Milošević, stiglo ih je Bosnino prokletstvo pa su Srbi i Hrvati doživjeli najveće međusobno ubijanje (Jasenovac, Blajburg, Operacija Oluja, Vukovar…)

DRŽAVNI PATRIOTIZAM DRŽAVE Bosne i Hercegovine je jedini put ka uspostavljanju samoodržive, funkcionalne, stabilne države Republike Bosne, bez čije stabilnosti postoji realna prijetnja nestanka država Hrvatske i Srbije u sadašnjim granicama.
Sa promoviranjem DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne i Hercegovine, bit će kraj epohe mržnje između Srba i Hrvata oko natjecanja ko će prisvojiti cijelu Bosnu samo za sebe, a počet će NOVA EPOHA u kojoj će država Bosna postati centrifuga okupljanja i zbližavanja Srba, Hrvata i Bosnaca, u Bosni i na Balkanu, kao uslov opstanka država: Srbije, Hrvatske i Bosne i početak trajnog mira u Bosni i na Balkanu, kad će postati BOSNA KAO LIJEK ZA BALKAN, a Balkan lijek za Evropu.

PRIHVATANJEM IMENA BOŠNJAK, BOSANCI SE ODVAJAJU OD IMENA ZEMLJE BOSNE,
BOSANCI SE ODVAJAJU OD BOSANSKOG JEZIKA I OD PISMA BOSANČICA

Ime Bošnjak je najveća prevara Bosanskog naroda, koji je autohtoni narod u Bosni od prije 35.000 godina, koliko su, naučno dokazano, stare Bosanske piramide u Visokom kod Sarajeva, koje su gradili, ko drugi nego Bosanci, stanovnici Bosne.
Varijacija naziva naroda Bosanci, koji su nastanjivali Bosnu, kroz istoriju je u pisanim dokumentima često ovisilo o tome jesu li pisani istorijski izvori: latinski, bizantski, ugarski, slavenski, turski, bosanski. Postojali su sljedeći nazivi za narod Bosne: Bathinus, Bo(a)s, Bosthicus, Bosniensis, Bosona, Bosana, Bissena, Bosnevi, Bessena, Bosonium, Bosnae, Boznne, s, Bess, Bosnia, Bosin, Bosnalu, Basant, Bassinus , Bosthoensis, itd. Ali među svim tim najstarijim nazivima ne postoji naziv BOŠNJAK.
Pisani istorijski izvori još iz 1166. godine svjedoče da se narod koji živi u Bosni zvao Bosanci.
Prva faza prevare sa oduzimanjem identiteta autohtonom narodu Bosanci, počinje sa izokretanjem naziva Bosanci u naziv Dobri Bošnjani. Prvo im se tepalo, kao iz milosti, da bi ih u drugoj fazi prevarili da se ne zovu Bosanci, već Bošnjaci.

Prevaru oko izokretanja naziva Bosanac u Bošnjak, sa osmišljenim ciljem je izuzetno dobro promovisao ILIJA GARAŠANIN, ministar u vladi Srbije, koji je u svom djelu iz 1844. godine, nazvano „NAČERTANIJE“, što je bio NACRT –Program nacionalne politike širenja Srbije na prostore Bosne. U „Načertanije“, pisac na više mjesta koristi izokrenuto ime naroda Bosanci u ime Bošnjaci za CJELOKUPAN narod u Bosni, dakle kao zajednički naziv naroda Bosne, bez obzira na vjeru, pa navodi da u Bosni žive Bošnjaci pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti i Bošnjaci islamske ili muhamedanske vjeroispovijesti.
Katastrofalna prevara sa imenom Bošnjak, umjesto Bosanac je u sljedećim činjenicama:
• Prvo, sa nazivom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od imena Bosna, od zemlje porijekla u kojoj je NASTAO NAROD BOSANCI, jer nisu ni odakle došli u Bosnu, već su Bosanci u BOSNI NASTALI, samo je Bosancima u BOSNI KORIJEN NASTANKA. Odvajanjem od imena DRŽAVE BOSNE, stanovnici Bosanci koji nisu ni od kuda došli, već su porijeklom sa prostora države Bosne, čupaju svoj korijen iz DRŽAVE PORIJEKLA;
• Drugo, sa imenom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od maternjeg jezika koji se zove Bosanski jezik, koji je bio zvanični jezik države Bosne od postanka, jer postoje istorijski pisani tragovi, da je još prije 1.000 godina postojao Bosansko –Italijanski riječnik. Pošto je postojao Bosanski jezik, to je dokaz da je postojao i još postoji narod BOSANCI?
• Treće, sa imenom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od pisma BOSANČICE koje je bilo u službenoj upotrebi u Bosni sve do 1907. godine.

ZBOG PRIHVATANJA NAZIVA BOŠNJACI, AUSTROUGARSKA JE UKINULA BOSANSKI JEZIK, UKINULA PISMO BOSANČICU I U NAZIV DRŽAVE BOSNA, UBACILA IME REGIJE HERCEGOVINA

Na prevaru sa nazivom BOŠNJAK nasjeli su samo Bosanci islamske vjeroispovijesti, pa su pristali da se nazivaju Bošnjaci, jer im je izgledalo nekako pomirljivo ako je isti naziv za sve, da će svi i prihvatiti taj iskrivljeni naziv.
Nakon Ilije Garašanina, Austrougarska monarhija je odigrala ključnu ulogu u prevari sa imenom Bošnjak. Nakon Berlinskog ugovora 1878. godine, Austrougarska preuzima od Osmanskog carsta, upravu nad Bosnom. Odmah po preuzimanju uprave nad Bosnom, vlasti Austrougarske su forsirali naziv Bošnjaci, koji su masovno prihvatili samo Bosanci islamske vjeroispovijesti.

Koliko je bilo zlonamjerno forsiranje naziva Bošnjaci, vidi se iz činjenice da, je AUSTROUGARSKA vlast, internom naredbom (AUSTRO-UGARSKE) Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine od 4. 10.1907. godine, zvanično ukinula Bosanski jezik. U NAREDBI od 4. 10. 1907. godine, je naređeno da se “zemaljski jezik” (Landessprache) ima svuda službeno nazivati “srpsko-hrvatskim,” odnosno “hrvatsko-srpskim”. Iz citirane naredbe od 4. 10. 1907. Godine, vidi se podmuklost Austrougarskih vlasti, jer se i ne pominje da se do naredbe „zemaljski jezik“ zvao BOSANSKI, a navodi se novi naziv „zemaljskog jerzika“.

Austrougarska vlast je istom naredbom od 04.10.1907. godine, ukinula i pismo BOSANČICU koje je bilo u upotrebi hiljade godina. Treba istaći da je Povelja Kulina Bana napisana pismom BOSANČICA.

Znači, PRISTAJANJE na UKIDANJE naziva BOSANAC, a prihvatanje imena BOŠNJAK, još 1907.godine, bio je uzrok UKIDANJA BOSANSKOG jezika, UKIDANJA pisma BOSANČICA, ali i ukidanja imena države „BOSNA“.

Austrougarska je po prvi put izmijenila ime države BOSNE , dodavajući u ime države Bosne i ime jedne regije u Bosni, regije Hercegovina, pa je po prvi put u istoriji država Bosna dobila novi naziv Bosna i Hercegovina. To nije pomoglo da se Bosanci islamske vjeroispovijesti osvijeste, pa da se vrate svom identitetu Bosanci.
Tako je Austrougarska on NACIJE Bosna, uvele naziv Bosna i Hercegovina, od naroda Bosanci prihvatila naziv Bošnjaci, zabranila BOSANSKI jezik, a uvela srpsko-hrvatsi jezik, zabranila pismo BOSANČICU.
Kolika je nepravda dodavanjem naziva regije Hercegiovina u ime države Bosne, vidi se iz činjenice da je 1918. godine, u prvu „Jugoslaviju“ , nije ušla država Hrvatska, već su prvo 1918.godine ušle tri regije: Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, a tek 1944. godine je ušla i regija ISTRA. Znači, od četiru regije ime države Hrvatske je svedeno na jedan naziv, na HRVATSKA, a od države Bosne, stvoren je naziv države Bosna i Hercegovina.

NACIONALNOST I ETNIČKA PRIPADNOST
Nacionalnost nije isto što i etnička pripadnost. Nacionalnost je vezana za državu po kojoj svi stanovnici te države dobijaju naziv po državi. Etnička pripadnost je naziv za NAROD (etnos).

Međutim, nacionalnost i etnička pripadnost može se poklapati u nazivu. Kod mnogih naroda se poklapa NACIONALNOST i etnička pripadnost. Naprimjer kod Francuza, kod Albanaca, itd. Čitav narod u Francuskoj su Francuzi, bez obzira na vjeru. Francuzi su i narod i nacionalnost. Čitav narod Albanije su ALBANCI, bez obzira na vjeroispovijest. Tako Premijer Albanije, Edi Rama nije islamske vjeroispovijesti, kao što je velika većina Albanaca. Ima i drugih naroda kod kojih se poklapa nacionalnost i etnička pripadnost, a da u sklopu istog naroda ima više vjerskih pripadnosti.
Ni jedan drugi narod u svijetu, nije izmišljao novi termin za dio svog naroda određene vjeroispovijesti. Svi su isti narod, bez obzira na vjeroispovijest. Samo su prvaci Bosanskog naroda islamske vjetroispovijesti nasjeli na prevaru, pa su prihvatili naziv Bošnjak za vjersku skupinu Bosanaca- islamske vjeroispovijesti.

Ako mogu , po ILIJI Garašaninu, biti Bošnjaci sve tri vjeroispovijesti: Bošnjaci pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjaci katoločke vjeroispovijesti i Bošnjaci islamske vjeroispovijesti, zašto ne mogu biti Bosanci sve tri vjeroispovijesti: Bosanci pravoslavne vjeroispovijesti, Bosanci katoločke vjeroispovijesti i Bosanci islamske vjeroispovijesti.
Na prevaru sa nazivom BOŠNJAK nasjeli su samo prvaci Bosanskog naroda islamske vjetroispovijesti, pa su pristali da se nazivaju iskrivljenim nazivom Bašnjaci, da bi naziv Bosanac ostavili za sve stanovnike Bosne, svih vjeroispovijesti, kao nacionalnu pripadnost. Očito da takvi prvaci Bosanaca, nisu bili prvaci u mudrosti.

ODBACIVANJE AUTOHTONOG IDENTITETA BOSANAC, JE UZROK 11 GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA

Bosnino vjekovno prokletstvo je stiglo i stanovnike Bosne, koji su pristali na prevaru da se počnu nazivati Bošnjaci, umjesto Bosanci, čime su izgubili identitet, ali su navukli na sebe vjekovno Bosnino prokletstvo.
Baš od perioda kad su pristali da budu Bošnjaci, a ne Bosanci, nad Bošnjacima je 11 puta izvršen genocid.

Da bi spriječili novi, dvanaesti genocid, svi pojedinci koji su pristali na prevaru da se nazivaju Bošnjaci, morali bi pod hitno da se počnu izjašnjavati Bosanci.
Vraćanje imenu Bosanac svim pojedincima države Bosne i Hercegovine, koji to žele, je nužno kao prvi korak u RAĐANJU državnog patriotizma Bosne i Hercegovine. A DRŽAVNI PATRIOTIZAM BOSNE i Hercegovine je uslov uspostavljanju trajnog mira u Bosni i na Balkanu.
Pored vjekovnog Bosninog prokletstva, Bosance islamske vjere, koji su prihvatili da budu Bošnjaci, stiglo je i prokletstvo mnogih Bosanaca koji se za čitav svoj život nazivali Bosanci, a u nazad 25 godina, grupa nedoraslih potomaka ih je prevela u Bošnjake, mimo njihove volje i opredjeljenja.

U Arhivu Bošnjačkog instituta, ali i u arhivu Gazi Husret begove biblioteke, u Sarajevu, našli smo na omotima književnih djela velikana porijeklom iz Bosne, da su se od prije 1000 godina pa sve do 1993. godine nazivali BOSNEVI , što znači Bosanci, a da je na istom omotu, pored Bosnevi, paralelno dodat i novi napis Bošnjak, napisan u vremenu nakon 1993. godine, kao posljedica naučno neutemeljenog naziva za vjersku skupinu Bosanaca-islamske vjeroispovijesti.

ODBACIVANJE AUTOHTONOG IDENTITETA, BOŠNJACI SU SE SVELI NA VJERSKU SKUPINU

Sama ideja da se Bosancima islamske vjeroispovijesti izmisli poseban naziv BOŠNJAK, kao ime NARODA, jeste praktično svođenje jednog dijela Bosanskog naroda na vjersku skupinu, a odbacivanje autohtonog identiteta naroda sa nazivom BOSANAC. Znači, pristajanjem na prevaru da se prihvati naziv naroda BOŠNJAK je totalno sljepilo, jer su naziv BOŠNJAK prihvatili samo Bosanci islamske vjeroispovijesti, što je porazna činjenica da su se na takav način, dio Bosanskog naroda-islamske vjeroispovijesti, sa nazivom Bošnjaci sveli na vjersku skupinu, a izgubili obilježje NARODA.

Dokaz za ovo jesu činjenice da u svijetu niko ne izmišlja poseban naziv za dio naroda po vjerskoj pripadnosti. Svaki narod na svijetu, ako u svom sastavu ima PRIPADNIKA VIŠE VJEROISPOVIJESTI-RELIGIJA, svi zadržavaju isti naziv NARODA, bez obzira na religiju.
Tako su Nijemci po religiji 34% protestanti, 34% su rimokatolici, 3,7% su muslimani, a 28,3% su nedefinisani i ostali, a svi su narod Nijemci.
Albanci su po religiji: 56,7% muslimani, 10% rimokatolici, 6,8% su pravoslavci, a svi su narod Albanci.
Francuzi su samo 63-66% rimokatolici, 23-28 su ateisti, 7-9% su muslimani, a svi su narod Francuzi. Slično je kod još mnogih naroda.

Ni jedan narod nije izmišljao novi naziv za dio naroda posebne vjere. Albanci nisu izmišljali Albašnjake, Francuzi nisu izmišljali Franšnjake, Nijemci nisu izmišljali Dojčšnjake za dio naroda drugačije mjere.

Samo su Bosanci islamske vjeroispovijesti, mislili da je mudro izmisliti novo ime Bošnjaci, (dodajući na početak naziva države „BO“ plus dodatak „ŠNJACI“ ), za vjersku skupinu, kako bi se razlikovali od ukupnog naroda Bosanci.

Pristali su na prevaru da su Bošnjaci, Bosanci su sami sebi ukinuli autohtoni identitet naroda Bosanci, za sebe, ali i za kompletan narod Bosance. Sa tim su izvršili najteži genocid sami nad sopstvenim identitetom, ali i nad identitetom čitavog naroda Bosanaca.

Zašto danas, pravoslavci i katolici koji žive u Bosni , potomci onih koji su prije 200 godina pristajali da se nazivaju Bošnjaci pravoslavne i Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti, kako piše ILIJA Garašaninu djelu NAČERTANIJE iz 1844. godine, zašto danas to ne žele da se nazivaju Bošnjaci?

Ne žele zato što je termin Bošnjak vezan za vjersku skupinu muslimana, a drugo, što Bošnjak potiče od kovanice „BO“ plus „ŠNJAK“, pa to „ŠNJAK“ ne znači nikome ništa, osim asocijacije na pogrdu riječ. Međutim, mnogi bi vremenom pristali da se identifikuju kao Bosanci pravoslavne i karoličke vjeroispovijesti, jer je naziv BOSANCI vezan za najljepšu državu Bosnu, staru preko hiljade godina.

Znači, povratak na naziv BOSANCI, je povratak zajedničkom identitetu svih stanovnika u državi Bosni, a zajednički identitet, bez prisile, vodi izbavljanju iz nacionalnih okova, zajednički identitet vodi pomirenju i povjerenju, kao uvjetu zajedničke budućnosti.

Na Saboru Bosanskih muslimana, nazvan Bošnjački sabor, održanom u septembru 1993. godine, cca 300 samozvanih pojedinaca je sebi dalo za pravo da obnovi samoubilačku prevaru sa nazivom BOŠNJACI, umjesto da se vrate iskonskom autohtonom nazivu Bosanac (BOSANCI). Samozvane vođe Bosanaca islamske vjeroispovijesti bili su te 1993. godine opterećeni istorijskom istinom da su se Bosanci islamske vjeroispovijesti, u popisu stanovništva 1971. godine, izjašnjavali kao Muslimani, pa im je nadijevanje imena Bošnjak za Bosance islamske vjeroispovijeti, izgledalo kao konačno izbavljenje iz potiranja identiteta vezan za autohtoni narod, jer termin musliman je termin za sve stanovnike planete zemlje koji su islamske vjeroispovijsti.

Međutim, sa tim su se Bosanci islamske vjeroispovijesti samo vratili na podmetnutu prevaru sa imenom Bošnjak, što je i dalje življenje bez svog istorijskog autohtonog identiteta, prirodnog identiteta, pošto je termin Bošnjak kovanica od (BO + ŠNJAK) izmišljeni termin za vjersku skupinu, pa ne može zamijeniti pravi istorijski autohtoni identitet naroda BOSANCI, kako se nazivao narod u Bosni, prije pisanja ILIJE GARAŠANINA u djelu NAČERTANIJE, koje je bio dugoročni Program nacionalne politike širenja Srbije na prostore Bosne.

Kampanja pod nazivom „bitno je biti BOŠNJAK“ u 2013. godini, bila je pogubna kampanja koja vodi u uništenje države Bosne. Zašto? Ta kampanja je uticala da u državi Bosni, gotovo da i ne žive Bosanci. Država Bosna bez naroda Bosanci bi postala imaginarna, a sa narodom Bosanci je postajala više od hiljadu godina.
Kampanja pod nazivom „bitno je biti BOŠNJAK“, je uticala da danas u Bosni i Hercegovini, nakon popisa 2013. godine, živi manje od 3,5% stanovnika koji su se izjasnili Bosanci. Jer po popisu iz 2013. godine 50% stanovnika se izjasnilo Bošnjaci, 30,78% kao Srbi, 15,43% kao Hrvati, a svi ostali, među kojima su i Basanci samo je 3,68% stanovnika Bosne i Hercegovine.

Među onim koji su se izjasnili kao Bošnjaci u popisu stanovništva 2013. godine, nema ni jedan pripadnik koji nije islamske vjeroispovijesti, što je dokaz totalne prevare, koja se sastoji u činjenici da su se BOSANCI-islamske vjeroispobijesti, prevarom sveli na vjersku skupinu pod imenom BOŠNJACI, a na taj način su se sami, odrekli autohtonog identiteta naziva BOSANAC. Što je najgore, takvim postupkom je autohtoni identitet naroda BOSANCI, ukraden ili oduzet i od ostalih Bosanaca koji nisu islamske vjeroispovijesti.

KLJUČ MIRA U BOSNI I NA BALKANU JE POVRATAK IDENTITETA BOSANAC
Država Bosna je postala OBJEKT od kada su se stanovnici Bosne odrekli autohtonog identiteta Bosanci. Zato je nužno vratiti se autohtonom identitetu Bosanci, da bi država Bosna ponovo postala SUBJEKT i glavni stub oko zbližavanja Bosanaca, Srba, Hrvata i ostalih, kao uslova opstanka država Bosne, Hrvatske i Srbije.

Ključ mira u Bosni i na Balkanu je vraćanju imena Bosanac za sve koji su ponikli u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje su vjeroispovijesti, a koji to žele. Kao što su u Njemačkoj, čitav narod Nijemci, bili rimokatolici, protestanti ili kao što su u Albaniji, čitav narod Albanci, bili muslimani, katolici ili pravoslavci, tako se i u Bosni i Hercegovini, treba otvoriti prostor da se svi mogu izjasniti kao Bosanci, bez obzira na vjeroispovijest.
Da je pred popis stanovništva 2013. godine, bila kampanja „, BITNO JE BITI BOSANAC“, a ne Bošnjak, danas ne bismo imali problem negiranja Bosanskog jezika.

I zbog toga, kao prvi korak, neohodno je da se svi koji su se izjasnili Bošnjaci URAZUME i da se vrate svojim korijenima, da se počnu nazivati Bosanci, da tako povrate svoj identitet, te da tako doprinesu uspostavi TRAJNOG MIRA U BOSNI I NA BALKANU.

Ako se svi Bosanci islamske vjeroispovijesti koji su se pisali Bošnjaci, počnu izjašnjavati Bosanci, to bi uticalo da se i Bosanci katoličke i pravoslavne ispovijesti počnu osjećati i pisati Bosanci, da ne bi ispalo da je država Bosna samo Bosanaca islamske vjeroispovijesti.

VRAĆANJE IMENU BOSANAC JE NUŽNO KAO PRVI KORAK U RAĐANJU DRŽAVNOG PATRIOTIZMA

Vraćanje imenu Bosanac je nužno kao prvi korak u RAĐANJU državnog patriotizma Bosne i Hercegovine. A DRŽAVNI PATRIOTIZAM BOSNE i Hercegovine je uslov uspostavljanju trajnog mira u Bosni i na Balkanu.

Sve dok država Bosna nema svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za tu zemlju i državu, dotle će prostor Bosne biti „ŠVEDSKI STO“, oko koga će se otimati SRBIJA i HRVARSKA da čitavu Bosnu, ili značajan dio Bosne prigrabe samo za sebe.

Povratkom na naziv naroda Bosanci, država Bosna bi dobila svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za tu zemlju i državu Bosnu. Ime Bošnjak nije vezan za ime države Bosne. Ime Bošnjak je od nekakve riječi „šnjak“, množina „šnjaci“, koja nema veze sa nazivom zemlje Bosne i sa nazivom države Bosne.
Pošto za period od 1.000 godina Srbija i Hrvatska nisu uspjele prigrabiti Bosnu samo za sebe, znači da i za budućih 1.000 godina neće u tome uspjeti. Kad god su Bosnu htjeli porobiti, bili su porobljeni od drugih, jačih (Hrvati su 820 godina bili pod Mađarima od 1097.g. do 1918.godine, a Srbi cca 550 godina pod Turcima od 1389.godine do 1913.godine kad su posljednji dijelovi oslobođeni). A kad su se dogovorili oko podjele Bosne, stiglo ih je Bosnino prokletstvo pa su Srbi i Hrvati doživjeli najveće međusobno ubijanje (Jasenovac, Operacija Oluja, Blajburg, Vukovar…)
DRŽAVNI PATRIOTIZAM DRŽAVE BOSNE i HERCEGOVINE je potreban obespravljenim slojevima u Srbiji i Hrvatskoj.
Sa promoviranjem DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne i Hercegovine, bit će kraj epohe mržnje između Srba i Hrvata oko natjecanja ko će prisvojiti cijelu Bosnu samo za sebe, a počet će NOVA EPOHA u kojoj će država Bosna biti centrifuga okupljanja i zbližavanja Srba, Hrvata i Bosnaca, u Bosni i na Balkanu, kao uslov opstanka država: Srbije, Hrvatske i Bosne i početak trajnog mira u Bosni i na Balkanu, kad će postati BOSNA KAO LIJEK ZA BALKAN, a Balkan lijek za Evropu.

PS.
Nadamo se da će živi učesnici Bošnjačkog sabora i akteri navraćanja naroda prije popisa stanovništva 2013. godine, naći snage da pređu preko sujete što nisu bili dalekovidni da shvate prevaru sa imenom Bošnjak, te da će im spašavanje Bosanskog duha i rađanje DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne, biti jače od lične sujete.