Fondacija IPACC
“Institut za mir i suživot civilizacija”
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Foundation IPACC
“The institute of peace and coexistence of civilizations , Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

PREVARA SA IMENOM BOŠNJAK

Autor: mr.sci. Nurija Omerbašić
Osnivač i Predsjednik „Instituta za mir i suživot civilizacija“, Sarajevo

PREVARA SA IMENOM BOŠNJAK

Ime Bošnjak je najveća prevara Bosanskog naroda, koji je autohtoni narod u Bosni od prije 35.000 godina, koliko su, naučno dokazano, stare Bosanske piramide u Visokom kod Sarajeva, koje su gradili, ko drugi nego Bosanci, stanovnici Bosne.

Varijacija naziva naroda Bosanci, koji su nastanjivali Bosnu, kroz istoriju je u pisanim dokumentima često ovisilo o tome jesu li pisani istorijski izvori: latinski, bizantski, ugarski, slavenski, turski, bosanski. Postojali su sljedeći nazivi za narod Bosne: Bathinus, Bo(a)s, Bosthicus, Bosniensis, Bosona, Bosana, Bissena, Bosnevi, Bessena, Bosonium, Bosnae, Boznne, s, Bess, Bosnia, Bosin, Bosnalu, Basant, Bassinus , Bosthoensis, itd. Ali među svim tim najstarijim nazivima ne postoji naziv BOŠNJAK.

Pisani istorijski izvori još iz 1166. godine , svjedoče da se narod koji živi u Bosni zvao Bosanci.
Prva faza prevare sa oduzimanjem identiteta autohtonom narodu Bosanci, počinje sa izokretanjem naziva Bosanci u naziv Dobri Bošnjani. Prvo im se tepalo, kao iz milosti, da bi ih u drugoj fazi prevarili da se ne zovu Bosanci, već Bošnjaci.

Prevaru oko izokretanja naziva Bosanac u Bošnjak, sa osmišljenim ciljem je izuzetno dobro promovisao ILIJA GARAŠANIN, ministar u vladi Srbije, koji je u svom djelu iz 1844. godine, nazvano „NAČERTANIJE“, što je bio NACRTProgram nacionalne politike širenja Srbije na prostore Bosne. U „Načertanije“, pisac na više mjesta koristi izokrenuto ime naroda Bosanci u ime Bošnjaci za CJELOKUPAN narod u Bosni, dakle kao zajednički naziv narodu Bosne, bez obzira na vjeru, pa navodi da u Bosni žive Bošnjaci pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti i Bošnjaci islamske ili muhamedanske vjeroispovijesti.

Katastrofalna prevara sa imenom Bošnjak, umjesto Bosanac je u sljedećim činjenicama:
• Prvo, sa nazivom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od imena Bosna, od zemlje porijekla u kojoj je NASTAO NAROD BOSANCI, jer nisu ni odakle došli u Bosnu, već su Bosanci u BOSNI NASTALI, samo je u BOSNI, Bosancima KORIJEN NASTANKA. Odvajanjem od imena DRŽAVE BOSNE, stanovnici Bosanci koji nisu ni od kuda došli, već su porijeklom sa prostora države Bosne, čupaju svoj korijen iz DRŽAVE PORIJEKLA;
• Drugo, sa imenom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od maternjeg jezika koji se zove Bosanski jezik, koji je bio zvanični jezik države Bosne od postanka, jer postoje istorijski pisani tragovi, da je još prije 1.000 godina postojao Bosansko –Italijanski riječnik. Pošto je postojao Bosanski jezik, to je dokaz da je postojao i još postoji narod BOSANCI?

• Treće, sa imenom Bošnjak, Bosanci se odvajaju od pisma BOSANČICE koje je bilo u službenoj upotrebi u Bosni sve do 1907. godine.

ZBOG PRIHVATANJA NAZIVA BOŠNJACI, AUSTROUGARSKA JE UKINULA BOSANSKI JEZIK I BOSANČICU

Na prevaru sa nazivom BOŠNJAK nasjeli su samo Bosanci islamske vjeroispovijesti, pa su pristali da se nazivaju Bošnjaci, jer im je izgledalo nekako pomirljivo ako je isti naziv za sve, da će svi i prihvatiti taj iskrivljeni naziv.

Nakon Ilije Garašanina, Austrougarska monarhija je odigrala ključnu ulogu u prevari sa imenom Bošnjak. Nakon Berlinskog ugovora 1878. godine, Austrougarska preuzima od Osmanskog carsta, upravu nad Bosnom. Odmah po preuzimanju uprave nad Bosnom, vlasti Austrougarske su forsirali naziv Bošnjaci, koji su masovno prihvatili samo Bosanci islamske vjeroispovijesti.

Koliko je bilo zlonamjerno forsiranje naziva Bošnjaci, vidi se iz činjenice da, je AUSTROUGARSKA vlast, internom naredbom (AUSTRO-UGARSKE) Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine od 4. 10.1907. godine, zvanično ukinula Bosanski jezik. U NAREDBI od 4. 10. 1907. godine, je naređeno da se “zemaljski jezik” (Landessprache) ima svuda službeno nazivati “srpsko-hrvatskim,” odnosno “hrvatsko-srpskim”.

Austrougarska vlast je naredbom  ukinula i pismo BOSANČICU koje je bilo u upotrebi hiljade godina. Treba istaći da je Povelja Kulina Bana napisana pismom BOSANČICA.

Znači, cijena prevare sa imenom Bošnjak, još 1907.godine, bila je UKIDANJE BOSANSKOG jezika i UKIDANJE pisma BOSANČICA. To nije pomoglo da se Bosanci islamske vjeroispovijesti osvijeste, pa da se vrate svom identitetu Bosanci.

Austrougarska je po prvi put izmijenila ime države BOSNE , dodavajući u ime države i ime jednje regije u Bosni, regije Hercegovina, pa je po prvi put u istoriji država dobila naziv Bosna i Hercegovina.

Tako je Austrougarska od NACIJE Bosna, uvele naziv Bosna i Hercegovina, od zabranila BOSANSKI naroda Bosanci prihvatila naziv Bošnjaci,  zabranila Bosanski jezik, a uvela srpsko-hrvatsi jezik, zabranila pismo BOSANČICU.

Kolika je nepravda dodavanjem naziva regije Hercegiovina u ime države Bosne, vidi se iz činjenice da je 1918. godine, u prvu „Jugoslaviju“ , nije ušla država Hrvatska, već su prvo 1918.godine ušle tri regije: Dalmacija, Hrvatska i Slavonija, a tek 1944. godine je ušla i regija ISTRA. Znači, od četiru regije ime države Hrvatske je svedeno na jedan naziv, na HRVATSKA, a od države Bosne, stvoren je naziv države Bosna i Hercegovina.

NACIONALNOST I ETNIČKA PRIPADNOST

Na prevaru sa nazivom BOŠNJAK nasjeli su samo Bosanci islamske vjeroispovijesti, pa su pristali da se nazivaju iskrivljenim nazivom Bašnjaci, da bi naziv Bosanac ostavili za sve stanovnike Bosne, svih vjeroispovijesti, kao nacionalnu pripadnost.

Nacionalnost nije isto što i etnička pripadnost. Nacionalnost je vezana za državu po kojoj svi stanovnici te države dobijaju naziv po državi. Etnička pripadnost je naziv za NAROD (etnos).

Međutim, nacionalnost i etnička pripadnost može se poklopati u nazivu, ako se radi o narodu koji nije ni od kuda došao već je nastao na prostorima države u kojoj živi, kao što je slučaj sa narodom Bosancima koji su nastali u Bosni i nisu došli ni od kuda. U Bosni su Bosanci živjeli od prije 35.000 godina, što dokazuju Bosanske piramide, naučno dokazano, stare preko 35.000 godina, koje su gradili Bosanci-stanovnici Bosne, narod koji je još tada živio u Bosni.

Kod mnogih naroda se takođe poklapa NACIONALNOST i etnička pripadnost. naprimjer, kod Francuza, kod Albanaca. Svi su ALBANCI, kao narod , su i po nacionalnosti ALBANCI, bez obzira na vjeroispovijest. Tako Premijer Albanije, Edi Rama nije islamske vjeroispovijesti, kao što je velika većina Albanaca. Ima i drugih naroda kod kojih se poklapa nacionalnost i etnička pripadnost, a da u sklopu istog naroda ima više vjerskih pripadnosti.

Ako mogu , po ILIJI Garašaninu, biti Bošnjaci sve tri vjeroispovijesti: Bošnjaci pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti i Bošnjaci islamske vjeroispovijesti, zašto ne mogu biti Bosanci sve tri vjeroispovijesti: Bosanci pravoslavne vjeroispovijesti, Bosanci katoličke vjeroispovijesti i Bosanci islamske vjeroispovijesti.

ODBACIVANJE AUTOHTONOG IDENTITETA, BOŠNJACI SU SE SVELI NA VJERSKU SKUPINU

Sama ideja da se Bosancima islamske vjeroispovijesti izmisli poseban naziv BOŠNJAK, kao ime NARODA, jeste praktično svođenje jednog dijela Bosanskog naroda na vjersku skupinu, a odbacivanje autohtonog identiteta naroda sa nazivom BOSANAC. Znači, pristajanjem na prevaru da se prihvati naziv naroda BOŠNJAK je totalno sljepilo, jer su naziv BOŠNJAK prihvatili samo Bosanci islamske vjeroispovijesti, što je porazna činjenica da su se na takav način, dio Bosanskog naroda-islamske vjeroispovijesti, sa nazivom Bošnjaci sveli na vjersku skupinu, a izgubili obilježje NARODA.

Dokaz za ovo jesu činjenice da u svijetu nema nigdje da je neki narod samo jedne vjere. Svaki narod na svijetu u svom sastavu ima PRIPADNIKA više različitih vjera.
Tako su Nijemci po religiji 34% protestanti, 34% su rimokatolici, 3,7% su muslimani, a 28,3% su nedefinisani i ostali, a svi su narod Nijemci.

Albanci su po religiji: 56,7% muslimani, 10% rimokatolici, 6,8% su pravoslavci, a svi su narod Albanci.
Francuzi su samo 63-66% rimokatolici, 23-28 su ateisti, 7-9% su muslimani, a svi su narod Francuzi. Slično je kod još mnogih naroda.
Ni jedan narod nije izmišljao novi naziv za dio naroda posebne vjere. Albanci nisu izmišljali Albašnjake, Francuzi nisu izmišljali Franšnjake, Nijemci nisu izmišljali Dojčšnjake za dio naroda drugačije mjere.

Samo su Bosanci islamske vjeroispovijesti, mislili da je mudro izmisliti novo ime Bošnjaci, (dodajući na početak naziva države BO plus dodatak ŠNJACI), za vjersku skupinu, kako bi se razlikovali od ukupnog naroda Bosanci. Pristali su na prevaru da su Bošnjaci, pa su tako sami sebi ukinuli autohtoni identitet naroda Bosanci, za sebe, ali i za kompletan narod Bosance, koji su živjeli hiljadama godina i još žive na prostorima Bosne. Sa tim su izvršili najteži genocid sami nad sopstvenim identitetom, ali i nad identitetom čitavog naroda Bosanaca.

Zašto danas, pravoslavci i katolici koji žive u Bosni , potomci onih koji su prije 200 godina pristajali da se nazivaju Bošnjaci pravoslavne i Bošnjaci katoličke vjeroispovijesti, kako piše ILIJA Garašanin, zašto danas to ne žele da se nazivaju Bošnjaci?

Ne žele zato što su se Bosanci pravoslavne vjeroispovijesti identifikovali kao SRBI, jer je nestao naziv BOSANCI koji ih je vezao za Bosnu-zemlju porijekla, a ne žele biti Bošnjaci, što je termin vezan za dio naroda-pripadnika samo islamske vjere. Isto je i sa Bosancima katoličke vjeroispovijesti, koji su se identifikovali kao Hrvati, jer je nestao naziv BOSANCI, koji ih je vezao za Bosnu-zemlju porijekla, a ne žele biti Bošnjaci, što je to termin vezan samo i isključivo za dio naroda – pripadnika samo islamske vjeroispovijesti.

Na posljednjem Saboru Bosanskih muslimana, nazvan Bošnjački sabor, održanom u septembru 1993. godine, jednodušnom aklamacijom je prihvaćeno ime Bošnjak za Bosance islamske vjeroispovijesti. Vođe Bosanaca islamske vjeroispovijesti bili su tada opterećeni istorijskom istinom da su se Bosanci islamske vjeroispovijesti, u popisu stanovništva 1971. godine, izjašnjavali kao Muslimani, pa im je nadijevanje imena Bošnjak za Bosance islamske vjeroispovijeti, izgledalo kao konačno izbavljenje iz potiranja identiteta vezan za autohtoni narod, jer termin musliman je termin za sve stanovnike planete zemlje koji su islamske vjeroispovijsti.

Međutim, sa tim su se Bosanci islamske vjeroispovijesti samo vratili na podmetnutu prevaru sa imenom Bošnjak, što je i dalje življenje bez svog istorijskog autohtonog identiteta, prirodnog identiteta, pošto je termin Bošnjak kovanica od (BO + ŠNJAK) izmišljeni termin za vjersku skupinu, pa ne može zamijeniti pravi istorijski autohtoni identitet naroda BOSANCI koji je ponikao u državi Bosni, nije ni od kuda došao.

Kampanja pod nazivom „bitno je biti BOŠNJAK“ u 2013. godini, bila je pogubna kampanja koja vodi u uništenje države Bosne. Zašto? Ta kampanja je uticala da u državi Bosni, gotovo da i ne žive Bosanci. Država Bosna bez naroda Bosanci bi postala imaginarna, a sa narodom Bosanci je postajala više od hiljadu godina.

Kampanja pod nazivom „bitno je biti BOŠNJAK“, je uticala da danas u Bosni i Hercegovini, nakon popisa 2013. godine, živi manje od 3,5% stanovnika koji su se izjasnili Bosanci. Jer po popisu iz 2013. godine 50% stanovnika se izjasnilo Bošnjaci, 30,78% kao Srbi, 15,43% kao Hrvati, a svi ostali, među kojima su i Basanci samo je 3,68% stanovnika Bosne i Hercegovine.

Među onim koji su se izjasnili kao Bošnjaci u popisu stanovništva 2013. godine, nema ni jedan pripadnik koji nije islamske vjeroispovijesti, što je dokaz totalne prevare, koja se sastoji u činjenici da su se BOSANCI-islamske vjeroispovijesti, prevarom sveli na vjersku skupinu pod imenom BOŠNJACI, a na taj način su se sami, odrekli autohtonog identiteta naziva BOSANAC. Što je najgore, takvim postupkom je autohtoni identitet naroda BOSANCI, ukraden ili oduzet i od ostalih Bosanaca koji nisu islamske vjeroispovijesti.

ODBACIVANJE AUTOHTONOG IDENTITETA BOSANAC, JE UZROK 11 GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA

Bosnino vjekovno prokletstvo je stiglo i stanovnike Bosne, koji su pristali na prevaru da se počnu nazivati Bošnjaci, umjesto Bosanci, čime su izgubili identitet, ali su navukli na sebe vjekovno Bosnino prokletstvo.
Baš od perioda kad su pristali da budu Bošnjaci, a ne Bosanci, nad Bošnjacima je 11 puta izvršen genocid.
Da bi spriječili novi, dvanaesti genocid, svi pojedinci koji su pristali na prevaru da se nazivaju Bošnjaci, morali bi pod hitno da se počnu izjašnjavati Bosanci.

Vraćanje imenu Bosanac svim pojedincima države Bosne i Hercegovine, koji to žele, je nužno kao prvi korak u RAĐANJU državnog patriotizma Bosne i Hercegovine. A DRŽAVNI PATRIOTIZAM BOSNE i Hercegovine je uslov uspostavljanju trajnog mira u Bosni i na Balkanu.

Pored vjekovnog Bosninog prokletstva, Bosance islamske vjere, koji su prihvatili da budu Bošnjaci, stiglo je i prokletstvo mnogih Bosanaca koji se za čitav svoj život nazivali Bosanci, a u nazad 25 godina, grupa nedoraslih potomaka ih je prevela u Bošnjake, mimo njihove volje i opredjeljenja.

U Arhivu Bošnjačkog instituta, ali i u arhivu Gazi Husret begove biblioteke, u Sarajevu, našli smo na omotima književnih djela velikana porijeklom iz Bosne, da su se od prije 1000 godina pa sve do 1993. godine nazivali BOSNEVI , što znači Bosanci, a da je na istom omotu, pored Bosnevi, paralelno dodat i novi napis Bošnjak, napisan u vremenu nakon 1993. godine, kao posljedica naučno neutemeljenog naziva za vjersku skupinu Bosanaca-islamske vjeroispovijesti.

 

KLJUČ MIRA U BOSNI I NA BALKANU JE POVRATAK IDENTITETA BOSANAC

Država Bosna je postala OBJEKT od kada su se stanovnici Bosne odrekli autohtonog identiteta Bosanci. Zato je nužno vratiti se autohtonom identitetu Bosanci, da bi država Bosna ponovo postala SUBJEKT i glavni stub oko zbližavanja Bosanaca, Srba, Hrvata i ostalih, kao uslova opstanka država Bosne, Hrvatske i Srbije.

Ključ mira u Bosni i na Balkanu je vraćanju imena Bosanac za sve koji su ponikli u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje su vjeroispovijesti, a koji to žele. Kao što su u Njemačkoj, čitav narod Nijemci, bili rimokatolici, protestanti ili kao što su u Albaniji, čitav narod Albanci, bili muslimani, katolici ili pravoslavci, tako se i u Bosni i Hercegovini, treba otvoriti prostor da se svi mogu izjasniti kao Bosanci, bez obzira na vjeroispovijest.

Da je pred popis stanovništva 2013. godine, bila kampanja „, BITNO JE BITI BOSANAC“, a ne Bošnjak, danas ne bismo imali problem negiranja Bosanskog jezika na 49% prostora Bosne i Hercegovine, ali i na prostorima u Federaciji, gdje su u većini Hrvati.

I zbog toga, kao prvi korak, neophodno je da se svi koji su se izjasnili kao Bošnjaci URAZUME i da se vrate svojim korijenima, da se počnu nazivati Bosanci,

da tako povrate svoj identitet, te da tako doprinesu  uspostavi TRAJNOG MIRA U BOSNI I NA BALKANU.

Ako se svi Bosanci islamske vjeroispovijesti koji su se pisali Bošnjaci, počnu izjašnjavati Bosanci, to bi uticalo da se i Bosanci katoličke i pravoslavne ispovijesti počnu osjećati i pisati Bosanci, da ne bi ispalo da je država Bosna samo Bosanaca islamske vjeroispovijesti.

Vraćanje imenu Bosanac svim pojedincima države Bosne i Hercegovine, koji su ponikli na prostoru BOSNE, koji nisu ni od kuda došli, a pod uslovom da žele da se izjasne BOSANCI, je nužno kao prvi korak u RAĐANJU državnog patriotizma Bosne i Hercegovine. A DRŽAVNI PATRIOTIZAM BOSNE i Hercegovine je uslov uspostavljanju trajnog mira u Bosni i na Balkanu.

Sve dok država Bosna nema svoj narod koji je imenom, istorijom i sadržajem svog identiteta vezan za tu zemlju i državu, dotle će prostor Bosne biti „ŠVEDSKI STO“, oko koga će se otimati SRBIJA i HRVATSKA da čitavu Bosnu, ili značajan dio Bosne prigrabe samo za sebe.

Pošto za period od 1.000 godina Srbija i Hrvatska nisu uspjele prigrabiti Bosnu samo za sebe, znači da i za budućih 1.000 godina neće u tome uspjeti. Kad god su Bosnu htjeli porobiti, bili su porobljeni od drugih, jačih (Hrvati su 820 godina bili pod Mađarima od 1097.g. do 1918.godine, a Srbi cca 524 godina pod Turcima od 1389.godine do 1913.godine kad su posljednji dijelovi oslobođeni). A kad su se dogovorili oko podjele Bosne, stiglo ih je Bosnino prokletstvo pa su Srbi i Hrvati doživjeli najveće međusobno ubijanje (Jasenovac, Operacija Oluja, Blajburg, Vukovar…)

DRŽAVNI PATRIOTIZAM DRŽAVE BOSNE i HERCEGOVINE je potreban obespravljenim slojevima u Srbiji i Hrvatskoj, koliko i Bosni, da prestane obmana širokih narodnih masa i u Srbiji, ali i u Hrvatskoj. Nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sve vlade Republike Hrvatske, za siromaštvo širokih narodnih masa u Hrvatskoj, imale su izgovor da pomaže Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a sve vlade Republike Srbije, za siromaštvo širokih narodnih masa u Republici Srbiji su imale izgovor da pomažu Srbe u Republici Srpskoj.

Sa promoviranjem DRŽAVNOG PATRIOTIZMA države Bosne i Hercegovine, bit će kraj epohe mržnje između Srba i Hrvata oko natjecanja ko će prisvojiti cijelu Bosnu samo za sebe, a počet će epoha u kojoj će država Bosna biti centrifuga okupljanja i zbližavanja Srba, Hrvata i Bosnaca, u Bosni i na Balkanu, kao uslov opstanka država: Srbije, Hrvatske i Bosne i početak trajnog mira u Bosni i na Balkanu, kad će postati BOSNA KAO LIJEK ZA BALKAN, a Balkan lijek za Evropu.