Menu Close

GDJE BI POLITIČARI NAŠLI PARE ZA ČLANSTVO U EU, AKO BI SUTRA BiH POSTALA ČLANICA EU?

Autor: mr.sci. Nurija Omerbašić

Osnivač i Predsjednik „Instituta za mir i suživot civilizacija“, Sarajevo

 

OTVORENO PISMO BiH POLITIČARIMA

 

Američki diplomata, gospodin  Hoyt Brian Yee, bivši zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara, na diskusiji  “Rješavanje nerješivog na Zapadnom Balkanu” rekao je, citiramo: „da je štetno što se Zapadni Balkan pretvara da sprovodi reforme, a da se EU pravi da se reforme  sprovode“, završen citat (tekst iz Politike prenio portal Slobodna Bosna), pod naslonom:“ ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE AMERIKE SVIM GRAĐANIMA BiH“..

Znači da političari u državama Zapadnog Balkana, a mi ćemo se fokusirtati samo na državu   Bosnu i Hercegovinu, totalno zanemaruju istinske reforme koje su neophodne da bi država Bosna i Hercegovina mogla podnijeti teret ulaska u Evroatlanske integracije.

BiH političari obmanjuju narod sa dvije totalne i velike zablude, a to je da će nas EU džaba hraniti i da će nas NATO džaba braniti.

Konkretno rečeno, BiH političari narodu pričaju samo uspavanke da će živiti mnogo bolje ako BiH bude primljena u Evropsku uniju, a potpuno izostavljaju koliko će država BiH morati izdvajati za ulaznicu u članstvo Evropske unije.

Niti jedan od preko 160 političkih subjekata (političkih stranaka i pokreta) koji su do sada registrovanih u Bosni i Hercegovini nemaju odgovora na pitanje: Gdje naći pare za uplatu članstva u Euroatlanske integracije, koje  se plaćaju svake godine.

Nije problem razvijenim Evropskim državama plaćati članstvo kad imaju jaku privredu, malu administraciju, veliku produktivnost, imaju mogućnost donošenja brzih odluka radi prilagođavanja zahtjevima tržišta.

Kod nas je sve suprotno. U BiH ima 2 entiteta, Distrikt, 14 vlada, preko 180 ministarstava, a u prerađivačkoj industriji je zaposledno cca 150.000 radnika,  ogromna i nestručna administracija, sistem donošenja odluka iskoplikovan. Kad se nešto dogovori, niko od potpisnika se ne slaže šta je stvarno dogovoreno.

Činjenica da su vladajće strukture u Bosni i Hercegovini, za posljednjih 25 godina vladanja toliko uništile privredu, da ni jedan političar ne može odgovoriti na pitanje: Kad bi se svi u EU složili da država Bosna i Hercegina sutra ulazi u EU, bez ikakvih uslovljavanja, odakle bi platili svake godine članstvo u Evropskoj uniji koja se finansira iz tri izvora i to:

  • Sve države članice EU moraju izdvojiti 2% od BND (Bruto nacionalnog dohotka). Visina BND države Bosne i Hercegovine u 2017 godini iznosio je 31.238, 000. 000 KM. (Slovima: Trideset i jedna milijarda i dvijestotine i trideset osam miliona KM). Od toga 2% za članstvo u EU isnosilo bi 624,760.000 KM. Danas je BND još veći, pa bi i to izdvajanje bilo još veće.
  • Od prikupljenih carina na uveženu robu iz država koje ne pripadaju Evropskoj uniji, sve države članice EU moraju izdvojiti 75% za uplatu Evropskoj uniji, a sebi zadržavaju samo 25% od tih carina. Nismo mogli doći do podataka koliki bi bio taj treći iznos obaveznog izdvajanja za EU.
  • Sve države EU moraju izdvojiti određeni procenat od prikupljenog PDV. Ukupan prikupljen iznos PDV u Bosni i Hercegovini u 2018. godini iznosio je 5.188, 619.557 KM. Procenat izdvajanja od PDV se ugovara, pa nije moguće sad navesti iznos.

 

  • Uplata obaveza za članstvo u EU ide automatski, a povlačenje para iz EU Fondova ne ide automatski sa prijemom u EU.  Povlačenje para iz EU fondova ima svoje procedure i pravila koje su sadržana u, preko 1.000 zakona, koje svaka država mora usvojiti, prije ulaska u EU. Svi zakoni po usvajanju, imaju pravila ponašanja unutar EU, ali i svi ti zakoni obavezuju države članice da se pridržavaju tih zakona kod zahtjeva za povlačenja para iz EU fondova, putem projekata, ali i kod trošenja tih sredstava.

Kad se prihvati neki projekt, pa se odobri povlačenje para iz EU fondova, onda te pare  idu namjenski za projekte oko kojih se slože određene komisije, sastavljene iz svih 27 članica, a ne za druge namjene za šta mi to hoćemo.

  • Postoji klauzula, da će svaka članica EU vratiti pare povučene iz EU fondova i još platiti kaznu, ako je kod aplikacije izostavila neko pravilo, ili ako je kod korištenja izostavila neku obavezujuću odredbu iz, preko 1000 zakona, koji važe za EU, a pogotovo ako bi neka para otišla mimo tog projekta.

Obaveza za ulaznicu u EU, samo iz prvog izvora finansiranja, tj.2% od BND (Bruto nacionalnog dohotka) iznosi 624,760.000 KM, ali svake godine. Ako bi država izdvajala i još 2% od BND za članstvo u NATO, to bi iznosilo dodatnih 624.760.000 KM, pa bi iznos za ulaznice u EU i NATO iznosile 1.249,520.00 KM, plus  75% od prikupljenih carina na robu iz država van EU, plus dio procenta od PDV.

 Ukupne obaveze države BiH za uplatu za ulaznice u EU i NATO, iznosile bi cca 1,3 milijarde KM, svake godine. Gdje naći svake godine preko 1,3 miljarde KM (jednu milijardi i tri stotine miliona KM)?

 Znači, BiH nema mogućnosti da SVAKE GODINE sakupi preko 1 milijarde i 300 MILIONA KM za ULAZNICU u EU i NATO, pa svi političari koji insistiraju da BiH ide sutra u EU, su totalne neznalice, koji bi, iz neznanja, odveli  državu i narod u dužničko ropstvo, ako se prije toga država ne osposobi da može podnijeti toliki teret obaveza po prijemu u članstvo EU i NATO.

Zato visoki Američki dužnosnik Hoyt Brian Yee, kaže da je štetno što se Zapadni Balkan pretvara da sprovodi reforme, a da se EU pravi da se reforme  sprovode“.

Pozivamo BiH političare da se prestanu pretvarati da provode neophodne reforme, koje će omogućiti da država BiH može izdvojiti tako velike pare za, još jednu administraciju, pored postojećih opterećenja.

Pozivamo političare da odgovore narodu, odakle bi platili izračunate iznose za članstvo u EU, ako bi Bosna i Hercegovina sutra bila primljena u EU.

Odakle bi platili SVAKE GODINE, tako velike iznose, a da se privreda ne opterećuje još više sa dodatnim porezima radi članstva u EU, jer privredi treba RASTEREĆENJE, da bi mogla povećati  plate radnicima, da ih zaustavi, da radnici ne bježe u EU.

Ako ne bi opterećivali privredu sa dodatnim izdvajanjem za ulaznice u EU i NATO, onda je pitanje, kako od  osiromašenog naroda oduzeti još dodatnih MILIJARDU i 337 miliona KM svake godine?  Narod se na može više opterećivati, jer najveći dio naroda živi ispod granica ljudskog dostojanstava: preko 400.000 penzionera prima do 400 KM penziju, a u F BiH u prosjeku, penzioneri izdržavaju 1, 6 članova domaćinstva. Oko 640.000 stanovnika (400.000 x 1,6 = 640.000) se izdržava od penzija ispod 400 KM.

Nadalje, cca 55.000 branitelja Armije R.BiH je na birou za zapošljavanje, još 15.000 ili duplo, je nezaposleno ali nije na birou (podaci sa web stranice dr.Bukvarevića).

Nadalje,  u Bosni i Hercegovini je cca 500.000 nezaposlenih, cca 500.000 invalida. Ako se ovo zna, odakle će se iznaći pare za ulaznicu u EU i NATO, i to svake godine?

Pozivamo one političare koji govore da bi bilo najbolje da BiH sutra uđe u EU, neka takvi u svoj kućni buđžet odvoje 400 KM mjesečno, ali da samo od toga žive, pa će vidjeti, može li se živjeti sa tih 400 KM, da bi usijane glave na vlasti znale da je narodu dogorelo do nokata i da se narod više ne može opterećivati!

Kad ne mogu živjeti sa ovim opterećenjem, kako bi penzioneri i sve ostale obespravljene mase naroda, opstali sa još većim opterećenjem, ako bi se povećao PDV, pa da sve poskupi, da bi platili za ulaznicu u Euroatlanske integracije  cca 1,3 milijardu KM?

Pošto BH političke sveznalice već 15 godina pričaju da bi bilo dobro da država BiH uđe odmah u EU i NATO, onda bi za proteklih 15 godina morali izdvojiti prosječno cca 1,2 milijardu KM svake godine za ulaznice u EU i NATO.  Za 15 godina to je 18 milijardi KM (1,2 u prosjeku x 15 = 18 milijardi KM). Gdje su te pare koje smo morali naći i dati za uzalnice u EU i NATO? Pošto nismo dali te pare za ulaznice u EU i NATO, tražimo da sveznalice političari objasne narodu, zašto te pare nisu uložili u razvoj, da zaustave bježanje naroda iz najljepše zemlje na svijetu.

Da bi se država BiH mogla izdvojiti 1,3 milijarde za ulaznice u EU i NATO, svake godine, mora se od nekog oduzeti. Od naroda se ne može više oduzeti, jer široki slojevi društva u BiH i danas žive ispod linije ljudskog dostojanstva. Privreda se ne može više opterećivati, jer radnici odoše u EU.

Jedino odakle se mogu izdvojiti sredstva u iznosu od preko 1,3 milijarde KM svake godine jeste da se političarima i administraciji smanje plate, tako da najviše plate imaju članovi Predsjedništva BIH u iznosu od 5 najnižih penzija, (to je danas 2.000 KM), a da sva ostala administacija ima manja primanja, linearno smanjena, u skladu sa razredima službenika i funkcionera. Pored kresanja plata, treba ukinuti sva druga primanja: pare za topli obrok,  regres, jer ni penzioneri nemaju ni regres ni dodatna primanja. Administraciju treba upola smanjiti. Političari i administracija moraju početi dijeli sudbinu naroda.

Dok se političarima i administraciji ne smanje plate i ostala primanja, u odnosu na penzionere i ostale obespravljene slojeve društva, ali i dok se  administraja ne smanji, političari neće početi da rade na nužnim reformama, koje su neophodne da bi Bosanska privreda mogla da se takmiči sa ostalim moćnim privredama u Evropskoj uniji.