Menu Close

Bosna u kraljevini SHS

 

Prva Jugoslavije je nastala nakon kraja Prvog svjetskog rata, tačnije 29. Oktobra 1918. godine, kad je proglašena Država Slovenaca, Hrvata i Srba, a u sastav su ušle sve južnoslavenske zemlje, koje su bile u sastavu Austro-Ugarske (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Vojvodina). Tadašnja Država Srba, Hrvata i Slovenaca nije obuhvatala Istru i neka ostvra na Jadranskom moru, koja sada pripadaju Hrvatskoj.

Iz gornje mape br.1. vidi se sljedeće bitne činjenice pri nastanku Prve Jugoslavije:

Današnja Republika Hrvatska nije bila jedinstvena, već se sastojala od provincije koja se zvala Hrvatske i Slavonije i provincije Dalmacija, a Istra i još neka ostrva, su bili u sastavu Italije. Republika Srbija nije bila jedinstvena, već se sastojala od Sjeverne i južne Srbije, Banata, Bačke i Baranje, kao dijelovi Vojvodine. Vojvodina je po prvi put u istoriji ušla u sastav Srbije. Bosna i Hercegovina je bila jedinstveno područje u istorijskim granicama. Država Slovenaca, Hrvata i Srba, postojala je kratko vrijeme, jer je ubrzo već 01.12.1918. godine preimenovana u Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.

Godine 1921. donešen je „Vidovdanski ustav“, kojim su ukinute sve zemaljske vlade pa i ona u Bosni i Hercegovini, a država je dobila novo ime Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Umjesto dotadašnje podjele, uvedena je podjela cjelokupnog prostora države na 33 oblasti.
Vidovdanskim ustavom su po prvi put ukinute istorijske granice država, ali je šest oblasti, koje su bile na području Bosne i Hercegovine, u ukupnom prostoru, činile su ipak konture istorijske granice Bosne i Hercegovine. Sjedišta 6 oblasti koje su činile bivši prostor Bosne i Hercegovine su bile u Bihaću, Banjoj Luci, Travniku, Tuzli, Sarajevu i Mostaru. Dakle austrougarski okruzi su postali jugoslavenske oblasti.

Mapa br.2. Mapa.

Sa podjelom na oblasti, prostor Bosne i Hercegovine je, unutar šest pomenutih oblasti, pokrivao još uvijek čitav prostor Bosne i Hercegovine, a granice svih 6 oblasti nisu prelazile granice dotadašnjih država. Uvođenjem Šestojanuarske diktature, (06.01.1929. godine), čitav prostor Države Srba, Hrvata i Slovenaca je podijeljen na 9 banovina, a što se vidi iz mapa br.3. Mapa br.3.