Menu Close

Bosna i Balkan pod Osmanskim carstvom

Osmansko carstvo je osvojilo Bosnu, pod komandom samog sultana Mehmed II. koji je 1463. godine sa 150.000 vojnika stigao u Bosnu, te kao prvo zauzeo Bosansku prijestonicu Bobovac. Osmansko carstvo je kasnije zauzelo čitavu Bosnu koja je bila pod vlašću Kralja Tvrtka. Kasnijim osvajanjem Bosni su pripojeni i drugi prostori, koji su danas u sastavu Hrvatske i Srbije. Prostor koji je zauzimala Bosna iz 1600 godine je dat na mapi br.1.

Mapa br.1

                                                             Mapa Bosne i Balkana iz 1600. godine

Najbitnija činjenica je da Bosna pod Osmanskim carstvom nije bila podijeljena, već je bila jedinstven prostor i imala je poseban status, a nosila je naziv Bosanski pašaluk.

Bosna je ostala pod Osmanskim carstvom sve do Berlinskog kongresa 1787. godine, kad je kompletna Bosna ustupljena Austrougarskoj monarhiji na dalje upravljanje.

Današnja Republika Hrvatska je u doba dolaska Osmanskog carstva na Balkan već bila okupirana 1097. godine, nakon pogibije kralja Petra Svačića u ratu sa Mađarima, pa je od tada bila okupirana od Mađara i od Austrije sa sjevera. Sjeverni dio Jadranskog primorja je bio pod Mletačkom Republikom, a na južnom dijelu Jadranske obale je bila zasebna Dubrovačka Republika.
Prostor današnje Republike Hrvatske je jednim dijelom prelazio iz vlasti Mađarske i Austrije, pod vlast Osmanskog carstva, ali i obratno, gubitkom prostora na Balkanu, prostor današnje Republike Hrvatske je nakon povlačenja Osmanskog carstva, ponovo bio jednim dijelom pod Mađarskom, a drugim dijelom pod Austrijom, a trećim dijelom pod Italijom.

Današnja Republika Srbija je izgubila nezavisnost i u bitci na Kosovu polju 1389. godine,nakon čega je postepeno čitava tadašnja Srbija okupirana sve do rijeka: Save i Dunava, što je bila krajnja granica Srbije sve do 1918. godine.

Prostor današnje Republike Srbije, koji je bio pod Osmanskim carstvom , postepeno je oslobađan, prvo 1817. godine sa Prvim Srpskim ustankom, a zadnji prostori su oslobođeni od Osmanskog carstva 1913. godine nakon Balkanskih ratova.