Menu Close

Bosna i Balkan do 1391

ISTORIJA BOSNE I BALKANA DO 1391. GODINE

Velika Britanija i druge enciklopedije sadrže istorijske činjenice koje su sasvim drugačije od izjave Henry Kissingera, da Bosna nikad nije bila država i dokazuju da je država Bosna najstarija država na svijetu , od, danas postojećiih država. Nadalje,  Bosna je kroz istoriju bila duže nezavisna od Hrvatske i Srbije.

Od  kada postoje istorijski dokazi, pa do propadanja Istočnog i Zapadnog rimskog carstva, Bosnu su napadali Hrvati podpomognuti Zapadnim Rimskim carstvom. Takođe su Srbi napadali Bosnu podpomognuti sa Istočnim Rimskim carstvom.

Zbog vjekovnih napada na Bosni, Bosnino prokletstvo  je stiglo Istočno i Zapadno Rimsko carstvo, pa je propalo i Zapadno i Istočno Rimsko carstvo, a Bosna je opstala, pa je 1391. godine postala najjača sila na Balkanu, zahvaljujući svojoj multietničnosti i multireligioznosti, multi kulturnosti.

Srbi su pokoreni od strane Osmanskog carstva 1389. godine bitkom na Kosovu, pa su ostali pod Turcima oko 550 godina. Hrvati su pokoreni od Austrougrske 1097. godine, pa su ostali pod Austrijancima i pod Mađarima cca 820 godina.

Kraljevina Bosna iz 1391. godine, u vrijeme Kralja Tvrtka

Iz mape broj 1. koja daje pregled političkih granica država na Balkanu u 1391. godine vidi se sljedeće:

Kraljevina Bosna je bila slobodna i nezavisna država, ali je bila na većem prostoru od današnjih granica. Kraljevina Bosna je u 1391. godini zauzimala dio prostora koji danas prostor Republike Hrvatske , a to je Jadranska obala od Neuma do Zadra. U sastav Kraljevine Bosne nalazio se veliki dio  prostora koji pripada danas Republici Srbiji, a to je nekadašnji SANDŽAK, plus prostor  Srbije do rijeke Ibra. Kraljevina Bosna je zauzimala i veliki dio prostora, koji danas pripada Crnoj Gori, a koji je oduzet od Bosne u kasnijem periodu.

 Hrvatska je bila raskomadana, a nezavisnost je imala samo Dubrovačka republika. Ostali dijelovi Hrvatske u današnjim granicama, bio je rascjepkan i pokoren.  Hrvatska je izgubila nesavisnost  nakon pogibije kralja Petra Svačića u ratu sa Mađarima 1097. godine.

Iz mape Balkana iz 1391. godine, vidi se da je u tom vremenu današnja Hrvatska bila raskomadana: Najveći dio je bio pod Kraljevinom Ugarskom, Istra i ostrva na sjevernom dijelu Jadranskog mora bili su pod Venecijom: Kraljevina Bosna je držala središnji dio Jadranske obale od Neuma do Zadra. Južno od Neuma je bila slobodna Dubrovačka republika.

SRBIJA je u vremenu 1391. godine bila slobodna i nezavisna samo na prostoru današnje Šumadije i malog dijela centralne Srbije. Vojvodina i Mačva su bili okupirani od Mađara, a jug Srbije  je izgubio nezavisnost 1389. godine, nakon bitke na Kosuvu polju, pogibijom kneza Lazara.